Giải pháp đóng gói tối ưu Sản xuất

“Saigongiftbox.com là nhà cung cấp các giải pháp đóng gói tối ưu Sản xuất – Phân phối các loại bao bì thùng giấy carton, màng xốp hơi, túi bóng khí, băng keo dán,.. giải pháp bao bì đóng gói dành cho việc đóng gói và vận chuyển sản phẩm hỗ trợ cho thương mại điện tử

Với khả năng thiết kế và thử nghiệm đa vật liệu của chúng tôi, chúng tôi có thể phát triển các giải pháp đóng gói hoàn chỉnh cho bất kỳ sản phẩm nào.”

SẢN PHẨM HỘP CARTON NỔI BẬT

-5%
 42,000  40,000
-5%
-5%
-5%
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
-5%
 42,000  40,000
 59,000
 59,000
-11%
 4,500  4,000
-11%
 4,500  4,000
-11%
 4,500  4,000
-11%
-11%
 4,500  4,000
-11%
 4,500  4,000
-10%
 210,000  190,000
-10%
 210,000  190,000
-10%
 210,000  190,000
-10%
 210,000  190,000
-10%
 210,000  190,000
-11%
 450,000  400,000
-11%
-11%
-11%
 450,000  400,000
-22%
 4,500  3,500
-20%
 15,000  12,000
-20%
 15,000  12,000
-20%
 15,000  12,000
-20%
-20%
 15,000  12,000
-22%
 4,500  3,500
-22%
 4,500  3,500
-22%
 4,500  3,500

TƯ VẤN SẢN PHẨM HỘP CARTON

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

hộp carton
hộp carton
hộp carton
hộp carton
hộp carton