Kỹ thuật & Công nghệ

10 cố vấn pháp lý M&A hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng toàn cầu cho quý 1 năm 2021 được tiết lộ

GlobalData, một công ty phân tích và dữ liệu hàng đầu, đã tiết lộ bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu của mình 10 cố vấn pháp lý theo giá trị và khối lượng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cho Q1 2021 trong báo cáo của mình, ' Đánh giá M&A toàn cầu và tiêu dùng & Các bảng của Liên đoàn Cố vấn Pháp lý Q1 2021 '.

Theo báo cáo M&A của GlobalData, tổng cộng 926 các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) đã được công bố trong lĩnh vực này trong Quý 1 2021, trong khi giá trị giao dịch cho lĩnh vực này tăng lên 37. 2% từ tỷ $ 78 trong Q1 2020 thành $ 107 tỷ trong Q1 2021.

Cố vấn hàng đầu theo Giá trị và Khối lượng

Kirkland & Ellis đã nổi lên như một cố vấn pháp lý hàng đầu về mua bán và sáp nhập (M&A) theo cả giá trị và khối lượng trong lĩnh vực tiêu dùng cho Q1 2021, có được tư vấn về 13 giao dịch trị giá $ 13. 2 tỷ.

Nhà phân tích chính của GlobalData, Ravi Tokala cho biết: “Kirkland & Ellis, là cố vấn duy nhất đưa ra lời khuyên về hơn 10 giao dịch và vượt qua $ 10 bn đánh dấu, nổi lên là người chiến thắng rõ ràng. Công ty đã quản lý để tư vấn về ba giao dịch hàng tỷ đô la (các giao dịch trị giá lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ đô la), trong số 11 các giao dịch như vậy được ghi nhận trong lĩnh vực tiêu dùng trong Q1 2021. ”

Blake Cassels & Graydon chiếm vị trí thứ hai về giá trị với sáu giao dịch trị giá 9,7 tỷ đô la, tiếp theo là Simpson Thacher & Bartlett với ba giao dịch trị giá 8,6 tỷ đô la và Fried Frank Harris Shriver & Jacobson với năm giao dịch trị giá 7,6 tỷ đô la.

Allen & Overy chiếm vị trí thứ hai theo số lượng với 10 giao dịch trị giá $ 154 tiếp theo là Gibson Dunn & Crutcher với bảy giao dịch trị giá 3,9 tỷ đô la và Weil Gotshal & Manges với bảy giao dịch trị giá 1,1 tỷ đô la.

Các bảng đấu của GlobalData dựa trên việc theo dõi thời gian thực của hàng nghìn trang web của công ty, trang web của công ty tư vấn và các nguồn đáng tin cậy khác có sẵn trên miền phụ. Một nhóm chuyên gia phân tích giám sát tất cả các nguồn này để thu thập thông tin chi tiết chuyên sâu cho từng giao dịch, bao gồm cả tên cố vấn.

Để đảm bảo dữ liệu mạnh mẽ hơn nữa, công ty cũng tìm kiếm các nội dung đệ trình từ các cố vấn hàng đầu, thông qua các biểu mẫu đệ trình của cố vấn trên trang web của GlobalData.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói

Back to top button