Kỹ thuật & Công nghệ

25 nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu năm 2014

Đây là danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ LTL Hàng đầu 2014 Xếp hạng dựa trên 2013 doanh thu bao gồm cả phụ phí xăng dầu. Doanh thu được cung cấp chỉ dựa trên các hoạt động của LTL, trừ khi có chỉ định khác và bao gồm các hoạt động của Canada. Doanh thu chủ yếu là LTL và bao gồm ít hơn 10% cho xe tải và các dịch vụ khác. 1. FedEx Freight – Hãng vận chuyển LTL số một thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù nó có phần trăm thay đổi nhỏ nhất trong danh sách chỉ 1,7%, nó vẫn đạt doanh thu gần 5,1 tỷ đô la. Tuy nhiên, các lô hàng ưu tiên đã giảm 2%. 2. Con-way – Với mức tăng 2%, hãng vận chuyển ở vị trí thứ hai đã tăng lên gần $ 3. 47 tỷ. 3. YRC Freight – Mức giảm -1,9% đã đưa hãng vận chuyển này xuống khoảng 3 đô la. 13 tỷ. 4. UPS Freight – Tăng 5,2%, mang lại doanh thu lên đến 2,5 tỷ đô la. 5. Old Dominion – hãng vận chuyển LTL công cộng phổ biến nhất có tỷ lệ hoạt động là 85. 5% trong 2013. Họ đã tăng 9,5% lên gần $ 2. 13 tỷ 6. Estes – Đã trải qua sự thay đổi 4,8% đưa nó lên 1 đô la. 83 tỷ. Họ là hãng vận tải LTL tư nhân lớn nhất. 7. YRC Khu vực – Tăng 5,4% lên $ 1. 73 tỷ trong 2013. Bao gồm Holland, Reddaway và New Penn. Tỷ lệ hoạt động của họ cũng tăng lên 95. 4% 8. ABF Freight – Có 3,1% thay đổi doanh thu của họ là $ 1. 72 tỷ, chỉ kém YRC Regional. 9. Các nhà cung cấp dịch vụ R + L – Mức tăng 3,8% đã đưa họ lên chỉ khoảng 1,3 tỷ đô la. 10. Saia – Kết thúc bằng $ 1. 14 tỷ, họ không chỉ tăng 3,7% doanh thu mà còn cải thiện hệ số hoạt động từ 94. 7% đến 93. 5%. 11. Hãng hàng hóa Đông Nam – Doanh thu tăng 4,5% lên 914 triệu đô la. 12. Averitt Express – Đã cải thiện doanh thu của họ 4,6% lên $ 606 triệu. 13. Roadrunner Transportation – Việc mua lại Hệ thống vận chuyển hàng hóa nhanh vào tháng 8 2012 hẳn đã được đền đáp vì trong 2013 họ đã thấy sự gia tăng 9,4% doanh thu lên $ 559 triệu. 14 . AAA Cooper – Tăng 7,5%, đưa doanh thu của họ lên đến triệu đô la 500. 15. Giao thông vận tải trung tâm – Nhờ mua lại Vitran Express, họ đã có mức tăng lớn nhất cho đến nay 28. 4% đưa doanh thu của họ lên đến triệu đô la 488. 16. Dayton Freight Lines – Tăng 9,4% lên $ 386 triệu. 17. PITT OHIO – Với mức tăng 10. 9% đến $ 362 triệu đô la, đây là mức tăng doanh thu tự nhiên lớn nhất trong số các hãng vận tải LTL. 18. New England Motor Freight– Có kinh nghiệm chỉ tăng 2% đã đưa họ lên đến 358 triệu đô la. 19. A. Duie Pyle – Trong khi tăng tỷ lệ hoạt động, họ cũng tăng doanh thu 2,4% lên $ 293 triệu. 20. Central Freight Lines – Chỉ tăng doanh thu 3% lên $ 208 triệu đô la và cũng cải thiện tỷ lệ hoạt động của họ. 21. Daylight Transport – Doanh thu tăng 8,6%, đưa họ lên đến triệu đô la 156. Hoạt động tài sản nhẹ tập trung ở Bờ Tây. 22. Cảng Oak – Trong khi cải thiện tỷ lệ hoạt động, họ cũng tăng doanh thu 7,9% lên $ 168 triệu. 23. Wilson Trucking – Tăng 3,6% lên $ 156 triệu 24. Vận tải Thế kỷ Mới – Vận hành LTL hybrid tải trọng nhẹ. Có kinh nghiệm giảm -4,5% xuống $ 145 triệu. 25. Vận tải và hậu cần cấp phường – Với mức tăng 9,8% lên $ 140 triệu đô la, họ quay trở lại danh sách vì Vitran thả. Dữ liệu nhận được từ http://jindel.com/Newsroom/IndustryData/pdflists/2013_Top%2025%20 LTL.pdf

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button