Kỹ thuật & Công nghệ

25 nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu

Các nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu 25 đã tăng 17 2011 Thị phần của 10 xe tải LTL lớn nhất đã tăng từ 68 đến 73 phần trăm Các hãng vận tải ít xe tải lớn nhất đã lớn hơn trong 2011, với số lượng các công ty LTL với hơn 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm tăng lên 10. Hãng vận tải khu vực Saia đã tham gia “câu lạc bộ tỷ đô la” LTL, tăng doanh số bán hàng 14. 1% trong 2011 đến $ 1. 03 tỷ, theo một nghiên cứu của SJ Consulting Group. 10 các nhà cung cấp dịch vụ LTL lớn nhất đã tăng doanh thu của họ 17 phần trăm trong 2011 thành $ 22. 2 tỷ, trong khi tổng LTL thị trường được mở rộng 11. 6% lên $ 30.6 tỉ. Tổng cộng, doanh thu của 10 các công ty vận tải đường bộ được đại diện 73 phần trăm của tổng thị trường LTL vào năm ngoái, so với 68 phần trăm trong 2010. Năm ngoái, tỷ đô la 10 chiếm 81 phần trăm doanh thu của các hãng vận chuyển LTL Hàng đầu 25 do Tập đoàn Tư vấn SJ xếp hạng cho Tạp chí Thương mại. Sự tăng trưởng đó nhấn mạnh sức mạnh ngày càng tăng của sự phục hồi giữa các nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu kể từ 2009, khi doanh thu LTL giảm 25 phần trăm trong một năm. Tuy nhiên, các hãng vận chuyển LTL vẫn thiếu 8,1% so với $ 33. 3 tỷ USD doanh thu được báo cáo cho ngành LTL trong 2008, theo dữ liệu của SJ Consulting Group. Hãng vận tải phát triển nhanh nhất trong nhóm là Old Dominion Freight Line, đã tăng doanh số bán hàng LTL 25. 7% trong 2011 đến 1,7 tỷ đô la, báo cáo của nghiên cứu. Với doanh thu 4,7 tỷ USD, FedEx Freight là hãng vận tải LTL lớn nhất, tiếp theo là Con-way Freight và YRC Freight, cả hai đều có doanh thu khoảng 3,2 tỷ USD. UPS Freight, với 2,3 tỷ đô la, là hãng vận chuyển LTL lớn thứ tư, trong khi ODFL tăng một vị trí trong danh sách lên vị trí thứ 5, vượt qua ABF Freight System, với 1,7 tỷ đô la. Estes Express Lines là hãng vận tải tư nhân lớn nhất trong danh sách, với doanh thu 1,6 tỷ USD vào năm ngoái, theo ước tính của SJ Consulting Group. Theo sau Estes là nhóm các hãng vận tải trong khu vực của YRC Worldwide, với tổng doanh thu bán hàng LTL là 1,5 tỷ USD, R + L Carriers với 1,2 tỷ USD và Saia. Báo cáo đầy đủ về các nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu 25 sẽ được xuất bản vào tháng 3 19 phát hành Tạp chí Thương mại và có sẵn cho các thành viên JOC trực tuyến. Thông tin thêm về Các nhà cung cấp dịch vụ LTL Hàng đầu 25 Xem toàn bộ câu chuyện tại http://www.joc.com/ltl/largest-ltl-carriers-outpaced -market – 2011 Liên hệ với William B. Cassidy tại wcassidy@joc.com. Theo dõi anh ấy trên Twitter tại @wbcassidy_joc

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button