Kỹ thuật & Công nghệ

Amcor hợp tác với MSU để tăng cường tài năng đóng gói

Bộ chuyển đổi bao bì Amcor có kế hoạch đầu tư hơn 10 triệu đô la vào Trường Bao bì của Đại học Bang Michigan (MSU) như một phần của mối quan hệ đối tác cam kết hướng tới nhân tài trong tương lai, cải tiến lớn hơn và đóng gói có trách nhiệm. Khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Trường Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên Hoa Kỳ, theo đó Trường… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button