Kỹ thuật & Công nghệ

APEAL, Hiệp hội các nhà sản xuất thép đóng gói Châu Âu, đã bổ nhiệm Viliam Gašpar, Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Khách hàng tại US Steel Košice, làm Chủ tịch mới của hiệp hội.

Back to top button