Kỹ thuật & Công nghệ

Archroma phát hành báo cáo bền vững thứ ba

Hôm nay, công ty hóa chất đặc biệt và màu toàn cầu đã công bố việc phát hành Báo cáo Bền vững thứ ba của mình. Được chuẩn bị lại theo các tiêu chuẩn của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI) và bao gồm Năm Tài chính 2019, báo cáo phác thảo tiến trình của công ty về các chủ đề bền vững ưu tiên, chẳng hạn như sức khỏe con người và an toàn môi trường, tài nguyên hiệu quả, nguồn cung ứng bền vững và quản lý sản phẩm, cũng như sự đa dạng và hòa nhập, và quản lý nhân tài. Tất cả các hoạt động được mô tả trong báo cáo hỗ trợ 3 trụ cột của “Con đường Archroma hướng tới một thế giới bền vững: An toàn, hiệu quả, nâng cao. Đó là bản chất của chúng tôi. Cách tiếp cận này là ánh sáng dẫn đường của công ty trong việc thách thức hiện trạng để làm cho hoạt động và chuỗi giá trị của nó bền vững. “Khi các ngành công nghiệp của chúng ta vượt qua đại dịch COVID – 19, sự cám dỗ đối với một số người sẽ là đẩy lùi nhu cầu cấp thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi không thể cho phép điều đó. Bởi vì suy cho cùng, đó là bản chất của chúng tôi ”, Heike van de Kerkhof, Giám đốc điều hành của Archroma, bình luận. Báo cáo có thể được tải xuống tại: https://www.archroma.com/sustainability

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button