Kỹ thuật & Công nghệ

Averda đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chất thải cho Tập đoàn Y tế Hamad cho các cơ sở của mình trên khắp Qatar.

Back to top button