Kỹ thuật & Công nghệ

Ban kiểm soát của Umicore đã bổ nhiệm Mathias Miedreich kế nhiệm Marc Grynberg làm Giám đốc điều hành của Tập đoàn vào quý 4 năm nay.

Bài viết liên quan

Back to top button