Kỹ thuật & Công nghệ

Berry xây dựng phòng sạch cho các bộ phim thổi

Tập đoàn Berry Global đã thành lập một phòng sạch quy mô thương mại để thổi màng, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh đang phát triển của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và ứng dụng dược phẩm. Phòng sạch cấp độ ISO 7 có thể sản xuất màng thổi chín lớp từ ép đùn đến đóng gói, công ty tuyên bố là công ty đầu tiên ở Mỹ. Việc bổ sung này nâng cao khả năng của Berry trong việc… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button