Kỹ thuật & Công nghệ

Bộ phận Hóa chất của Milliken & Company đã tham gia Dự án Hình ảnh kỹ thuật số, một sáng kiến ​​quy mô lớn thử nghiệm khả năng tồn tại của công nghệ in hình chìm kỹ thuật số để phân loại chính xác nhựa.

Back to top button