Kỹ thuật & Công nghệ

Các chính sách thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường năng lượng từ chất thải thành năng lượng toàn cầu

Các cơ quan chính phủ trên toàn cầu đang thúc đẩy các chính sách thuận lợi để khuyến khích xử lý rác thải và sản xuất năng lượng hợp lý. Nhu cầu từ các khu vực người dùng cuối cũng gia tăng, buộc các cơ quan chính phủ phải thương mại hóa các nguồn năng lượng thay thế như công nghệ từ chất thải thành năng lượng (WtE). Chính phủ và các cơ quan quản lý cũng đang áp đặt các chính sách môi trường nghiêm ngặt để giảm lượng khí thải carbon thải ra do sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một báo cáo gần đây của Fairfield Market Research chỉ ra rằng thị trường chất thải thành năng lượng có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong những năm tới.

Các nhà máy biến chất thải thành năng lượng dự kiến ​​sẽ phát triển mạnh trong giai đoạn dự báo vì nó hỗ trợ giảm lượng khí thải độc hại đáng kể bằng cách cung cấp các hình thức thay thế nhiệt hoặc điện. Các bãi rác tràn với không gian có sẵn hạn chế được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm nhu cầu thị trường.

Thị trường cũng sẽ phải đối mặt với những hạn chế nhất định như các mối nguy về môi trường liên quan đến quá trình đốt rác. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến việc tăng cường đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để tìm ra các quy trình sản xuất an toàn hơn và có công nghệ tiên tiến.

Phân đoạn loại được chia thành nhiệt và sinh học. Trong số này, phân khúc sinh học được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất nhờ sự tiến bộ của công nghệ phân hủy kỵ khí. Các cơ quan chính phủ ở nhiều quốc gia đang đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để cải thiện khả năng kinh tế của các cơ sở phân hủy kỵ khí. Sự tăng trưởng này còn do những lo ngại về môi trường và nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại nhiên liệu thay thế sạch hơn như khí sinh học trong ngành giao thông vận tải.

Châu Âu được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường toàn cầu vì khu vực này có sự hiện diện của các công ty chủ chốt như Veolia, Suez, EQT AB và Ramboll Group A / S. Các cơ quan chính phủ trong khu vực này thúc đẩy các chính sách điều tiết thuận lợi đối với thuế carbon, thuế chôn lấp và trợ cấp trực tiếp cho chất thải cho các nhà máy năng lượng.

Bắc Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường toàn cầu vì khu vực này đi trước các khu vực khác về mặt công nghệ. Các cơ quan chính phủ ở khu vực này đang tích cực làm việc hướng tới bảo vệ môi trường và an toàn để theo kịp các cam kết về biến đổi khí hậu. Các cơ quan quản lý và chính phủ cũng đang tích hợp và sử dụng sản xuất điện sạch, thúc đẩy nhu cầu về thị trường năng lượng từ chất thải trong khu vực này.

Các công ty chủ chốt của thị trường đang tập trung đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để luôn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh. Họ cũng đang áp dụng các chiến lược thị trường khác nhau như sáp nhập và mua lại để củng cố chỗ đứng của mình trên thị trường toàn cầu. Những người chơi đang thực hiện một cách tiếp cận hợp tác hướng tới sáng kiến ​​từ lãng phí thành năng lượng bằng cách hợp tác với các tổ chức để được hỗ trợ cải thiện kết quả. Ví dụ: ở West Midlands của Vương quốc Anh, một chuyên gia về chất thải đối với năng lượng đang hợp tác với Low Carbon và Verus Energy Limited, hai công ty trung tâm về môi trường để cung cấp điện cho xung quanh 70, 000 những ngôi nhà chuyển hướng xung quanh 395, 000 vô số rác từ hoạt động xuất khẩu hoặc bãi chôn lấp.

More Information

Back to top button