Kỹ thuật & Công nghệ

Các đối tác của Petco Tanzania cùng hợp tác để dọn dẹp Coco Beach

Để ghi nhận Ngày Môi trường Thế giới 2021, nhà sản xuất bao bì nhựa Silafrica đã cùng các thành viên sáng lập của Petco Tanzania loại bỏ nhựa và chất thải từ Bãi biển Coco ở Dar es Salaam và nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa. Các nhà tổ chức ước tính rằng hơn 250 người tham gia đã thu hồi được 5-8 tấn chai lọ và các vật dụng khác từ bãi biển Tanzania trên… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button