Kỹ thuật & Công nghệ

Cách ba nhà sản xuất thiết bị y tế xoay trục trong Covid-19

Vào đầu tháng 3 của 2020, COVID – 19 đã làm khuynh đảo thế giới – và lĩnh vực sản xuất – đối đầu. Các nhà sản xuất phải đối mặt với nguy cơ mất khách hàng và có thể là lực lượng lao động của họ. Đồng thời, nhu cầu về PPE cũng tăng vọt. Xem cách ba công ty nhanh chóng sửa đổi cách tiếp cận của họ để cung cấp trợ giúp ở những nơi cần thiết nhất. Tìm hiểu cách họ đã làm điều đó!

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button