Kỹ thuật & Công nghệ

Cập nhật thiết kế bao bì cho phép in bao bì bền vững hơn

Trong báo cáo bền vững được công bố gần đây, Linkosuon Leipomo Oy cho biết họ đã chú ý đến phát triển bền vững trong sản xuất bao bì như thế nào và chọn phương pháp in thân thiện với môi trường hơn cho bao bì của mình. Tính bền vững về môi trường của bao bì có thể đã trở thành một chủ đề quan trọng đáng kể đối với cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp bao bì. Những phương pháp và vật liệu mới mở ra những cơ hội mới, nhưng chúng cũng cần những người tiên phong can đảm áp dụng chúng. Cùng với bản cập nhật thiết kế bao bì cho các sản phẩm RuisSipsi của Linkosuo, công ty được báo cáo đặc biệt chú trọng đến phát triển bền vững và sản xuất địa phương có trách nhiệm. Là kết quả của sự hợp tác lâu dài tại địa phương, hai công ty có trụ sở tại Pirkanmaa, Linkosuon Leipomo và Peltolan Inc., đã quyết định in túi giấy bằng mực gốc nước bằng công nghệ EGP ™ (In Gamut mở rộng) bền vững hơn. Cùng với việc cập nhật thiết kế bao bì, các tấm in đã được đổi mới để phù hợp với thiết kế bao bì mới, cho phép các công ty chuyển từ in màu tại chỗ thông thường sang in màu theo quy trình EGP. Điều này cũng cho phép giảm số lượng tấm từ 14 – 28 phần trăm, tùy thuộc vào sản phẩm. Kari Hurme, đại diện dịch vụ khách hàng tại Peltolan Inc., cho biết, điều này có thể làm giảm đáng kể nhu cầu rửa máy in giữa các quy trình và máy in chạy không tải. Ltd, nhà tiên phong Châu Âu trong EGP. Giám đốc Phát triển của Linkosuo Suvi Urvikko-Mäkivaara nói rằng bản cập nhật bao bì đã làm cho việc mua sắm vật liệu đóng gói trở nên linh hoạt hơn và bền vững hơn với môi trường – đồng thời cải thiện chất lượng in. Để truyền đạt tính bền vững được cải thiện của việc in bao bì tới người tiêu dùng, các sản phẩm có nhãn GreenerPrinting ™ để báo hiệu sự thay đổi quan niệm. Urvikko-Mäkivaara nói rằng bản cập nhật đã được đón nhận tích cực tại các cửa hàng, vì tính bền vững của bao bì là một trong những mối quan tâm của người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.marvaco.com/en/.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button