Kỹ thuật & Công nghệ

Chiến dịch 'Recycle the Jug' được triển khai ở California

Ban Cố vấn Sữa California (CMAB) đã khởi động một chiến dịch thông tin công khai nhằm nâng cao nhận thức về khả năng tái chế của bình sữa làm bằng HDPE. Chiến dịch 'Recycle the Jug' được thiết kế để thúc đẩy thay đổi hành vi bền vững trên toàn tiểu bang Hoa Kỳ bằng cách giải quyết những quan niệm sai lầm để đảm bảo bình sữa nhựa được đưa vào quy trình tái chế. A… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhậpSubscribe

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button