Kỹ thuật & Công nghệ

Chính phủ Canada công bố tài trợ cho quản lý chất thải nhựa

Chính phủ Canada đã công bố nguồn tài trợ mới để cải thiện quản lý chất thải nhựa ở nước này. Bộ trưởng Nông nghiệp và Lương thực Marie-Claude Bibeau cho biết hơn 4,5 triệu đô la Canada (3,5 triệu đô la) sẽ được đầu tư vào năm dự án mới nhằm cải thiện quản lý chất thải nhựa và tính bền vững trong nông trại, cũng như nghiên cứu trước về nhựa sinh học. Tổ chức quản lý ngành phi lợi nhuận Cleanfarms sẽ nhận được tới C $ 1,1 triệu ($ 873, 840) thông qua Chương trình Ưu tiên Chiến lược Nông nghiệp Canada của chính phủ. Công ty sẽ phát triển một chiến lược để quản lý lượng rác thải nhựa ước tính , 000 được tạo ra trên các trang trại của Canada hàng năm. Dự án này cũng sẽ tăng cường sự tham gia của nông dân đối với các chương trình tái chế và khám phá các cách thức thực hiện các chương trình lâu dài, thường xuyên để giúp họ tiếp tục cải thiện tính bền vững của hoạt động. Công ty nghiên cứu và phát triển EcoEnviro Labs sẽ nhận được tới C $ 1 triệu ($ 795, 575) thông qua chương trình Giải pháp Sáng tạo của chính phủ Canada. Công ty sẽ sử dụng số tiền này để tài trợ cho việc thử nghiệm lớp phủ nhựa sinh học hữu cơ làm từ lông gia cầm. Nhà phát triển các giải pháp carbon sinh học Titan Dự án Năng lượng Sạch cũng sẽ nhận được tới C $ 1 triệu thông qua chương trình. Công ty có kế hoạch sử dụng kinh phí để thí điểm một loại nhựa sinh học chất lượng cấp thực phẩm được thiết kế cho các hộp đựng trái cây hoặc rau củ đã chế biến sẵn. Công ty nhựa sinh học TerraVerdae Bioworks sẽ nhận được tới C $ 1 triệu ($ 795, 575) và công ty bột sợi thay thế Red Leaf Pulp sẽ nhận C $ 495, 000 ($ 394, 119). Red Leaf Pulp sẽ sử dụng kinh phí của mình để nghiên cứu và thử nghiệm chất tạo màng sinh học làm từ bột rơm, trong khi TerraVerdae Bioworks có kế hoạch phát triển màng nhựa sinh học phân hủy sinh học tiên tiến và các sản phẩm đúc phun sử dụng nguồn vốn của mình. Bibeau cho biết: “Nguồn tài trợ hôm nay sẽ hỗ trợ những người nông dân đang tìm cách quản lý chất thải nhựa của họ tốt hơn và giúp thúc đẩy các công việc cần thiết để biến tàn dư cây trồng và các phụ phẩm nông nghiệp khác thành năng lượng tái tạo. Đây là một lợi ích đôi bên cùng có lợi cho những người nông dân chăm chỉ của chúng tôi, môi trường và kinh tế sinh học của Canada. ” Đầu tháng này, chính phủ đã hứa hỗ trợ tài chính cho việc phát triển các giải pháp mới nhằm giảm thiểu rác thải nhựa thông qua chương trình Giải pháp Sáng tạo Canada.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button