Kỹ thuật & Công nghệ

Chủ tịch BIR Tom Bird đã bổ nhiệm Tiến sĩ Helmut Kolba của Remondis Electrorecycling GmbH làm chủ tịch mới của Ủy ban E-Scrap của tổ chức.

Back to top button