Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá Standard Recyclate vào tháng 9 năm 2021

Có vẻ như một xã hội hai cấp đang phát triển ở thị trường phim thu hồi miền Tây Euopean: các nhà tái chế chuyển đổi các phim thương mại hỗn hợp đã không thể tăng giá và cũng phải chấp nhận biên lợi nhuận thu hẹp hơn do chi phí mua tăng lên, trong khi các nhà cung cấp tái chế phế liệu sản xuất đã xoay sở để đẩy qua sự gia tăng. Trong tất cả các khía cạnh khác,… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button