Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá tháng 8 năm 2021 của PVC

Nó phải kết thúc ở đâu? Giá PVC tiếp tục tăng theo chiều hướng xoắn ốc trong tháng 7 2021, trong tháng 14 đang chạy. Hy vọng về tình hình nguồn cung được cải thiện đã bị tiêu tan, và tình trạng thiếu nguyên liệu cùng với mức cầu cao vẫn là chủ đề nổi bật. Trong thời gian kể từ khi đợt tăng giá bắt đầu vào tháng 6 2020,…

ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói

Back to top button