Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá tháng 9 năm 2021 của Styrenics

Vào tháng 8 2021, sự gia tăng € 36 / t ($ 43) trong tham chiếu monome styrene gây ra polystyrene (PS) và giá PS (EPS) mở rộng sẽ tăng trở lại. Vào đầu tháng, phí bảo hiểm phần lớn vẫn phù hợp với sự tăng giá của monomer, nhưng chúng đã giảm phần nào khi tháng tiến triển do nhu cầu giảm trong kỳ nghỉ… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button