Kỹ thuật & Công nghệ

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ LTL – Tải xuống miễn phí

Các nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu 15 có doanh thu là $ 27. 5B (2012) và 78. 3% thị phần Danh mục nhà cung cấp dịch vụ LTL chứa danh sách 52 nhà cung cấp dịch vụ LTL. Thư mục nhà cung cấp dịch vụ LTL chứa các nhà cung cấp dịch vụ LTL lớn nhất 25 cùng với hơn 27 các nhà cung cấp LTL hàng đầu khác. Mỗi danh sách chứa thông tin liên hệ của công ty bao gồm các trang web, địa chỉ, số điện thoại miễn phí. Một danh sách ngắn gọn về tài sản công ty, khu vực kinh doanh và dịch vụ cũng được cung cấp. Xem bên dưới để biết danh sách mẫu. Thư mục nhà cung cấp dịch vụ LTL – Danh sách mẫu A. Duie Pyle PO Box 564 650 Westtown Road West Chester, PA 19381 pyleco.com A. Duie Pyle là hãng vận tải LTL trong khu vực. Đơn vị LTL duy trì một đội khoảng 790 máy kéo và 1, 800 rơ moóc; một máy kéo 325 khác để vận chuyển xe tải có sưởi. Doanh nghiệp LTL của A. Duie Pyle hoạt động chủ yếu ở Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada từ một mạng lưới hơn 15 kho dịch vụ. Công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài khu vực cốt lõi của mình thông qua liên minh với các nhà cung cấp dịch vụ khác. LTL Carrier Directory – Giải thích LTL LTL là từ viết tắt của Less Than Truckload. Điều này có nghĩa là lô hàng không yêu cầu đầy đủ 48 hoặc 53 xe kéo chân. Có nhiều hãng vận tải chuyên hoặc cung cấp dịch vụ này và giống như các hãng vận tải toàn tải, các hãng vận tải LTL chuyên về các dịch vụ khác nhau như cổng thang máy và nhận và giao hàng tại khu dân cư, các dịch vụ đảm bảo, bảo vệ khỏi đóng băng, vận chuyển và chi phí lợi nhuận cuối cùng để đặt tên một số ít. Trong một khu vực địa phương, nhà điều hành vận tải hàng hóa LTL có một số phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khách hàng của họ. Sau khi kết thúc việc thu gom hàng ngày, các lô hàng được đưa đến một bến để các phương tiện được bốc dỡ. Mỗi lô hàng được cân và đánh giá cho phép xử lý hóa đơn của khách hàng. Lô hàng riêng lẻ được chất lên một phương tiện xuất đi chứa các lô hàng từ các khách hàng khác có cùng khu vực địa lý. Các lô hàng xuất đi được vận chuyển đến các bến thích hợp trong khu vực, nơi chúng được dỡ hàng. Các lô hàng được phân loại và đưa lên xe địa phương để giao hàng. Mỗi lô hàng riêng lẻ được xử lý nhiều lần kể từ khi nhận hàng từ khách hàng cho đến khi đến địa điểm giao hàng cuối cùng. Wikipedia định nghĩa về LTL LTL Carrier Directory – Top 15 Carrier Top 15 Hãng vận chuyển LTL, 2012 Doanh số và% của Mkt 1. Fedex Freight, $ 5,2 tỷ, 14. 9% 2. Cước vận chuyển đường dài $ 3,3 tỷ 9,4% 3. Cước YRC $ 3,2 tỷ 9,2% 4 . UPS Freight $ 2,4 tỷ $ 6,9% 5. Old Dominion $ 2,1 tỷ $ 6,0% 6. ABF Freight Line $ 2,1B 5,1% 7. Estes Express $ 1,8B 5,1% 8. YRC Khu vực $ 1,6B 4,7% 9. Hãng vận chuyển R + L $ 1,3B 3,7% 10. SAIA Motor Freight 1,1 tỷ $ 3,1% 11. Đông Nam $ 900 M 2,6% 12 . Vitran Express $ 720 M 2,1% 13. Averitt Express $ 685 M 2,0% 14. AAA Cooper $ 550 M 1,6% 15. Roadrunner $ 504 M 1,4% Hàng đầu 15 Hãng vận chuyển LTL có doanh thu là $ 27. 5B (2012) và 78. 3% thị phần. Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ LTL hàng đầu 15 do Carrier Direct cung cấp. Nhấp vào đây để xem báo cáo ngành LTL tuyệt vời của Carrier Direct. Danh mục nhà cung cấp dịch vụ LTL – Tải xuống miễn phí

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button