Kỹ thuật & Công nghệ

Đầy đủ hơi phía trước cho LyondellBasell

LyondellBasell và công ty hóa chất đặc biệt của Đức, Evonik, đã ký một thỏa thuận mua hơi nước áp suất cao được tạo ra từ khí tự nhiên. Thỏa thuận cho phép LyondellBasell loại bỏ dần than khỏi nhà máy điện của mình ở Wesseling, Đức vào tháng 12 2023. Nhà máy điện hiện đang sản xuất hơi nước và điện cho tất cả các đơn vị sản xuất trên công trường. Thỏa thuận mới giảm… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button