Kỹ thuật & Công nghệ

Do đại dịch, Steinexpo 2020 được hoãn lại đến tháng 4 năm 2021 sẽ bị hủy bỏ. Steinexpo lần thứ 11 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023.

Back to top button