Kỹ thuật & Công nghệ

Đồng hồ giá PRN: Tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 4 năm 2021

Kết thúc tuần 16 Tháng 4 2021 Tất cả giá đều bằng đồng bảng Anh 16 – Tháng 4 – 21 09 – Tháng 4 – 21 19 – Tháng 3 – 21 17 – Tháng 4 – 20 Nhôm £ 25. 00 £ 27. 25 £ 30. 20 £ 200.00 Thủy tinh £ khác 12. 00 £ 12. 00 £ 9. 50 £ 21. 50 Glass Remelt £ 28. 10 £ 26. 48 £ 19. 50 £ 22. 00 Giấy £ 4. 95 £ 4. 95 £ 4. 97 £ 10. 68 Nhựa £ 90. 54 £ 109. 43 £ 150. 05 £ 324. 68 Thép £ 18. 00 £ 18. 00 £ 17. 08 £ 20. 00 Gỗ £ 4. 95 £ 4. 95 £ 4. 95 £ 10. 95 Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và thực hiện không cấu thành lời khuyên kinh doanh. Tin tức về đóng gói và packagingnews.co.uk không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các quyết định được đưa ra trên cơ sở thông tin được công bố trên PRN Pricewatch. Để biết thêm thông tin và giá PRN trực tiếp, vui lòng truy cập trang web của The Environment Exchange www.t2e.co.uk.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button