Kỹ thuật & Công nghệ

Đồng hồ giá PRN: Tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 7 năm 2021

Kết thúc tuần 23 Tháng Bảy 2021

Tất cả giá đều tính bằng đồng bảng Anh

23 – Tháng 7 – 21 16 – Tháng 7 – 21 25 – Jun – 21 24 – Tháng 7 – 20
Nhôm £ 18. 25 £ 19. 00 £ 18. 74 £ 38. 97
Kính Khác £ 11. 22 £ 11. 50 £ 11. 00 £ 18. 40
Glass Remelt £ 40. 00 £ 41. 00 £ 39. 00 £ 20. 00
Giấy £ 1. 94 £ 2. 00 £ 2. 25 £ 10. 95
Nhựa £ 65. 37 £ 65. 00 £ 94. 95 £ 101. 96
Thép £ 11. 00 £ 11. 00 £ 10. 06 £ 23. 37
Gỗ £ 1. 65 £ 1. 90 £ 2. 00 £ 22. 00

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không cấu thành lời khuyên kinh doanh. Tin tức về đóng gói và bao bìnews.co.uk không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin được công bố trên Đồng hồ giá PRN.

Để biết thêm thông tin và giá PRN trực tiếp, vui lòng truy cập trang web The Environment Exchange www.t2e.co.uk .

Back to top button