Kỹ thuật & Công nghệ

Elnceda có kế hoạch tăng trưởng với việc gây quỹ tổ chức trị giá 1 triệu bảng

Các quỹ mới sẽ được sử dụng để xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên kỹ thuật của Công ty nhằm đẩy nhanh kế hoạch tăng trưởng của Công ty. Elnceda phục vụ các ngành công nghiệp chống hàng giả và phát hiện vi khuẩn trong các thị trường như thực phẩm và đồ uống. Matthew Harte, giám đốc điều hành của Elnceda, cho biết: “Tôi rất vui mừng với sự quan tâm đáng kể mà Elnceda nhận được như một phần của đợt gây quỹ này và chào mừng các cổ đông mới của chúng tôi. “Chúng tôi có một chiến lược rõ ràng để thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ trong các thị trường chống hàng giả, phát hiện và chẩn đoán vi khuẩn hiện có của chúng tôi và đã đạt được rất nhiều tiến bộ cả về việc tạo ra một sản phẩm thực sự khác biệt và làm việc cùng nhau với một số công ty lớn nhất trong các lĩnh vực mà chúng tôi phục vụ. ”

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button