Kỹ thuật & Công nghệ

FEAD hoan nghênh đề xuất quy định liên quan đến pin và pin thải

Từ góc độ quản lý chất thải, FEAD tin rằng đề xuất này đang đi đúng hướng hành động nhằm đạt được nền kinh tế vòng tròn với các mục tiêu ngày càng tham vọng hơn về số lượng và chất lượng. Có một chuỗi giá trị pin mạnh mẽ có giá trị chiến lược và tầm quan trọng đối với Châu Âu cũng như đối với ngành công nghiệp của chúng tôi. Tái chế theo cách thức an toàn là một hoạt động quan trọng trong chuỗi giá trị này, từ quan điểm kinh tế và tài nguyên. Cụ thể: liên quan đến nội dung tái chế, FEAD hoan nghênh việc giới thiệu nội dung tái chế bắt buộc trên toàn EU đối với pin công nghiệp, pin xe điện cũng như pin ô tô, với mức 12% coban, 85% chì, 4% liti và niken. Giá trị sau được đặt để tăng trong 2030, hướng tới 20% coban, 85% chì, 10% lithium và 12% niken bằng 2035. Việc đưa ra các quy tắc bắt buộc về hàm lượng tái chế trong các sản phẩm là điều cần thiết để tạo ra một thị trường ổn định và cạnh tranh cho các nguyên liệu thô tái chế ở Châu Âu. Việc tích hợp bắt buộc nội dung tái chế trong pin sẽ mang lại khả năng hiển thị và tăng cường nhu cầu, đồng thời kích hoạt các khoản đầu tư sáng tạo vào tái chế. Nó cũng sẽ làm giảm ảnh hưởng đến môi trường của pin và giúp đảm bảo sự sẵn có chiến lược của các nguyên liệu thô quan trọng ở châu Âu. chúng tôi xem xét các mục tiêu tái chế đầy tham vọng mới cho pin, chẳng hạn, tỷ lệ 65% x 2025 và 70% in 2030 đối với pin Li-ion công nghiệp, như một bước tiến đáng kể so với mục tiêu hiện tại được cố định ở 50%. Liên quan đến việc tính toán và xác minh hiệu quả tái chế và thu hồi vật liệu trong tương lai, FEAD nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một hệ thống thu thập dữ liệu hiệu quả, bao gồm cả chất lượng tái chế. Điều này có khả năng tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các nhà tái chế ở châu Âu. Các quy trình thu hồi khí thải carbon thấp cũng cần được hỗ trợ. chúng tôi tin rằng việc tăng mục tiêu thu thập pin di động là một bước tiến quan trọng: từ 45% (hiện tại) thành 65% trong 2025 và 70% trong 2030. Mặc dù chúng tôi muốn lưu ý rằng FEAD trước đây đã kêu gọi tăng mục tiêu lên đến 80% – đối với tất cả các loại pin, ngoại trừ pin ô tô mà bộ sưu tập châu Âu nhắm tới trong tổng số 100% sẽ được áp dụng. Hơn nữa, FEAD nhấn mạnh tầm quan trọng của các Đề án Đặt cọc và Hoàn trả (DRS) dưới hình thức hoạt động mua lại từ các nhà bán lẻ. Khi thích hợp, chúng tôi nhấn mạnh ý tưởng thành lập DRS. Trên thực tế, hiện nay đang có những vấn đề về xử lý sai: nếu pin còn giá trị, chúng ít có khả năng bị vứt bỏ hơn. Tuy nhiên, để thiết lập DRS hiệu quả, cần phải thực hiện nhiều công việc quan trọng để làm cho cái sau khả thi hơn (tức là đăng ký mọi pin). Do đó, các khoản đầu tư đáng kể nên được dành cho mục đích này. Về thiết kế sinh thái, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng thiết bị điện và điện tử có thể hoạt động hoàn toàn hoặc một phần bằng pin hoặc bộ tích điện phải được thiết kế sao cho chất thải phát sinh từ chúng có thể được loại bỏ dễ dàng, thải ra ngoài mà không cần tháo rời bao bì trước đó, và cho phép dễ dàng tiếp cận thông qua một lỗ cho một vòi phun lửa. Việc đánh dấu đồng nhất các thiết bị cũng rất quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng sử dụng và xử lý chính xác các thiết bị và bộ tích điện, để tháo pin một cách an toàn và đảm bảo việc thải bỏ đúng cách và hợp lý về mặt sinh thái. Hơn nữa, chúng tôi hoan nghênh nỗ lực hạn chế sử dụng các chất độc hại trong pin, để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đồng thời giảm sự hiện diện của các chất này trong chất thải. Điều này sẽ cho phép tái chế an toàn với chi phí hợp lý. Về các chương trình Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng (chương trình EPR), FEAD nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét hợp lý các chương trình / hợp đồng B2B hiện có và thành công cung cấp cho việc thu gom, phân loại, xử lý và tái chế pin. Việc mở rộng các chương trình EPR cho pin không nên là “viên đạn bạc” cho tất cả các loại pin khác nhau mà nên vẫn là một công cụ để cải thiện việc thu gom và tái chế các dòng chất thải khó thu gom hơn (ví dụ như rác thải sinh hoạt). Việc thu gom và tái chế pin công nghiệp vẫn phải tuân theo các quy tắc thị trường mở, đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc cung cấp các khoản đầu tư và dịch vụ tối ưu hóa. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng việc thực thi kiểm soát các chuyển động bất hợp pháp của chất thải pin là rất quan trọng. Do đó, FEAD kêu gọi một cơ chế kiểm soát và thực thi hiệu quả đối với việc xuất khẩu pin đã qua sử dụng để tránh các lô hàng bất hợp pháp.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button