Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng cho whey PCR

Công ty sản phẩm dinh dưỡng Simply Tera's đã giành được 2021 Giải thưởng Expo East NEXTY cho Bao bì mới tốt nhất có trách nhiệm với môi trường cho hộp đựng được làm từ 100 phần trăm tái chế sau người tiêu dùng (PCR) vật liệu. Hộp, nắp và muỗng đều được làm từ hộp đựng thực phẩm HDPE tái chế, thu gom kerbside, trong khi con dấu và nhãn bên trong được làm từ… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhậpSubscribe

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button