Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo trên web của TASA về xu hướng thiết bị kết dính trong ngành vệ sinh dùng một lần

Hiệp hội Chất kết dính và Chất bịt kín (TASA) đang tiến hành hội thảo trên web về 'Xu hướng thiết bị kết dính trong ngành vệ sinh dùng một lần' cùng với Nordson Ấn Độ vào 22 tháng 3 2021 từ 5. 30 – 7 giờ tối (IST). Được tổ chức bởi Alan Ramspeck thuộc Tập đoàn Nordson, Hoa Kỳ, hội thảo trên web sẽ tập trung vào hai chủ đề được ngành công nghiệp vệ sinh dùng một lần quan tâm – Quản lý sự thay đổi và Tự động hóa chất làm đầy. Hậu quả của sự thay đổi quy trình trong hệ thống phân phối chất kết dính sẽ được trình bày. Mặc dù sự thay đổi vốn có đối với tất cả các quy trình, nó có thể được giảm thiểu để giảm chi phí, cũng như tăng chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Việc tiên phong sử dụng phương pháp Đo lường / Hiểu / Cải tiến của Nordson, cho thấy cơ hội triển khai công nghệ để cải thiện đáng kể hiệu suất của hệ thống sản xuất. Melter Fill Automation đã là một chủ đề được ngành công nghiệp quan tâm trong những năm gần đây. Nó cung cấp một phương tiện để đảm bảo khối lượng chất kết dính được kiểm soát trong các hệ thống tan chảy mọi lúc. Điều này cho phép kiểm soát nhiệt độ và lưu lượng tốt hơn, ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của chất kết dính và một môi trường an toàn hơn. Nordson đã tận dụng năng lực lấp đầy của mình để cung cấp một hệ thống hiệu suất cao, khi được sử dụng với chất kết dính chảy tự do, có thể mang lại sự linh hoạt và độ tin cậy hoạt động cần thiết.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button