Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo trên web của WESTPACK: Cân bằng giữa dữ liệu với rủi ro để cải thiện sự an toàn của bệnh nhân

WESTPACK đã công bố hội thảo trên web miễn phí sắp tới, diễn ra vào Thứ Tư, tháng Một 27. Chủ đề hội thảo trên web / Thuyết trình các công ty Những thách thức trong ngành công nghiệp khử trùng / DuPontTM Cuộc chiến giành thông tin hoàn hảo / Eagle Medical, Inc. Thử nghiệm đã được xác thực cho Bao bì thiết bị y tế / WESTPAK Ai sẽ được lợi khi tham dự? Người quản lý dự án và chương trình Chất lượng / Độ tin cậy Nhân viên đóng gói Kỹ sư đóng gói Người mua Khi nào: Thứ 4, tháng 1 27, 2021 10: 00 – 11: 30 SA Thái Bình Dương 1: 00 – 3: 30 PM Miền Đông ĐĂNG KÝ NGAY để đặt chỗ cho sự kiện miễn phí. Không làm được? Vẫn đăng ký để nhận liên kết theo yêu cầu sau khi sự kiện kết thúc.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button