Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo trên web về Thỏa thuận mức dịch vụ

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) là một hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và khách hàng, trong đó xác định rõ, bằng các điều khoản có thể đo lường được, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sẽ cung cấp những dịch vụ gì. Nhiều khách hàng quản lý các nhà cung cấp dịch vụ Logistics của họ bằng SLA. Trong hội thảo trên web miễn phí này, những điều cơ bản về các thỏa thuận cấp độ dịch vụ sẽ được trình bày. Các chủ đề sẽ bao gồm: khi nào sử dụng SLA, viết SLA, các yếu tố quan trọng nhất của SLA và quản lý bằng SLA. Thỏa thuận mức độ dịch vụ Hội thảo trên web Ngày / Giờ: Tháng 7 24, 2013, 1: 00 pm Miền Đông Thời lượng: Hội thảo trên web sẽ kéo dài 20 – 30 phút Người trình bày: Joe Lynch và Chuck Intrieri Vui lòng liên hệ với Joe @ TheLogisticsofLogistics .com với các câu hỏi. Thỏa thuận mức độ dịch vụ Đăng ký hội thảo trên web Bấm vào đây để đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button