Kỹ thuật & Công nghệ

Hội thảo trên web: Xu hướng ngành LTL 2013

Xu hướng ngành LTL đang tác động đến hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Trong hội thảo trên web miễn phí này, những người tham gia sẽ xem xét các xu hướng hàng đầu của ngành LTL. Các xu hướng ngành LTL này đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh của ngành. Xu hướng ngành LTL sẽ tác động đến các chủ hàng, hãng vận tải và 3PL. Các chủ đề sẽ bao gồm: công nghệ, giá cả, hợp nhất nhà cung cấp dịch vụ, những thay đổi trong ngành 3PL, tính bền vững, kinh tế và tương lai của ngành. Hội thảo trên web sẽ kéo dài 20 – 30 phút. Vui lòng liên hệ Joe@TheLogisticsofLogistics.com nếu có câu hỏi 2013 Đăng ký Xu hướng Công nghiệp LTL Nhấp vào đây để Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button