Kỹ thuật & Công nghệ

Indorama Ventures đã hoàn tất việc mua lại cơ sở của CarbonLite Holdings tại Texas. Địa điểm Dallas là một trong những nhà sản xuất viên nén tái chế cấp thực phẩm (Recycled Polyethylene Terephthalate hoặc rPET) lớn nhất ở Hoa Kỳ, với tổng công suất 92.000 tấn hàng năm.

Bài viết liên quan

Back to top button