Kỹ thuật & Công nghệ

Khả năng hiển thị trong Chuỗi cung ứng của bạn – một mục tiêu thực sự?

Lời kêu gọi về khả năng hiển thị. Một chuỗi cung ứng hữu hình có vẻ giống như môi trường làm việc tối ưu cho các nhà hậu cần. Bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng máy tính để bàn hoặc thông tin liên lạc di động, bạn biết tình hình hiện tại trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Các nhà bình luận từ những năm 1990 đã viết về khả năng hiển thị. Một bài báo thú vị gần đây về chủ đề này tại http://supplychaininsights.com/supply-chain-visibility-in-business-networks/, lập luận mạnh mẽ rằng các công ty và chuyên gia chuỗi cung ứng cần bắt đầu phát triển và triển khai các ứng dụng hiển thị chuỗi cung ứng. Khó có thể bỏ qua lời kêu gọi về khả năng hiển thị. Đối với các doanh nghiệp nhận ra vai trò chiến lược của mạng lưới cung ứng của họ, động lực kinh doanh đã chuyển từ giảm chi phí sang liên tục cung cấp và quản lý rủi ro. Bạn càng am hiểu về tình hình nguồn cung, thì lượng dự trữ an toàn và đầu tư vào hàng tồn kho của bạn càng thấp; nhưng khi hàng tồn kho của bạn giảm xuống, rủi ro đối với doanh nghiệp của bạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, sự thất bại trong chuỗi cung ứng có thể không phải do nhà cung cấp cấp 1 gây ra, mà ở nhà cung cấp bạn có thể không nhận ra ở cấp 3 hoặc 4 và họ có thể nằm ở các quốc gia có chi phí thấp, trình độ công nghệ thấp. Việc kết hợp nhiều cấp nhà cung cấp và ít nhất là khách hàng trực tiếp của bạn vào các yêu cầu thu thập và phân tích dữ liệu của bạn sẽ phức tạp (trong khi hãy nhớ rằng các yêu cầu tương tự đang được thực hiện đối với các nhà cung cấp của bạn bởi các chuỗi cung ứng của công ty khác). Thêm vào sự phức tạp là việc các hệ thống vận hành (có thể được nối mạng với các hệ thống con của thiết bị và dụng cụ) để giao tiếp thông qua chuỗi cung ứng của bạn. Nhưng những nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào mạng sẽ làm giảm nguy cơ bảo mật của bạn. Vì vậy, đây là thách thức; mở rộng và tích hợp hệ thống thông tin mạng, nhưng hạn chế quyền truy cập. Rủi ro bảo mật là nguy cơ lớn Chúng ta thường đảm bảo cho những trường hợp xảy ra sự cố. Nhưng doanh nghiệp của bạn có được bảo hiểm trước một cuộc tấn công mạng không và công ty bảo hiểm có thể chịu được bao nhiêu rủi ro để bảo lãnh? Cuộc tấn công vào Target Stores ở Mỹ năm 2013 được cho là đã tiêu tốn của công ty khoảng 150 triệu đô la Mỹ và cuộc tấn công hiện tại nhằm vào Sony Pictures được báo cáo với chi phí hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ngay cả những cuộc tấn công nhỏ vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể khiến công ty tiêu tốn 5 triệu đô la Mỹ – 10 triệu đô la Mỹ chi phí khôi phục. Chuỗi cung ứng phức tạp hơn đối với các công ty riêng lẻ – nghĩ đến nhiều nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, nhà khai thác cảng và thiết bị đầu cuối và quản lý thương mại toàn cầu ở nhiều quốc gia. Để có khả năng hiển thị đầy đủ, nhiều hệ thống hoạt động cần được nối mạng với mạng thiết bị. Các cuộc tấn công mạng gần đây vào một lò luyện thép ở Đức và các nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc cho thấy an ninh mạng ngay cả thiết bị cũng không thể được đảm bảo. Bạn có thể bảo hiểm chống lại hỏa hoạn, lũ lụt, trộm cắp và các rủi ro khác vì công ty bảo hiểm có dữ liệu lịch sử liên quan đến khả năng xảy ra sự kiện và hậu quả. Đối với một cuộc tấn công mạng, vẫn chưa có đủ dữ liệu và công nghệ mà những kẻ tấn công sử dụng luôn thay đổi; vậy các mối đe dọa và giá trị của hệ thống bảo mật – có thể thất bại ở lần tấn công tiếp theo là gì? Nhưng nhu cầu trước mắt đối với công ty của bạn là cải thiện khả năng hiển thị trong doanh nghiệp của bạn và đối với các nhà cung cấp và khách hàng cấp 1 – chuỗi cung ứng cốt lõi của bạn. Bắt đầu với khả năng hiển thị của quy trình Lập kế hoạch Bán hàng & Hoạt động (S&OP). Đầu vào đến từ đâu và ai và những gì liên quan, bạn có niềm tin gì vào đầu ra và mức độ an toàn của tất cả dữ liệu và thông tin? Làm được điều đó đúng sẽ là một bước tiến lớn.

Back to top button