Kỹ thuật & Công nghệ

Khí hậu sẽ không được hưởng lợi từ việc ETS của EU bị phụ thuộc vào việc đốt chất thải

Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn chỉ ra một số đặc điểm cụ thể cần được xem xét khi thảo luận về đóng góp của lĩnh vực chất thải đối với các mục tiêu này. Việc đốt rác thải đô thị và chất thải nguy hại được miễn trừ khỏi Hệ thống buôn bán khí thải hiện tại của EU (ETS), vì những lý do chính đáng, CEWEP nêu rõ trong bối cảnh lộ trình sửa đổi EU ETS. Các nhà máy Xử lý chất thải thành Năng lượng (WtE) là một phần của hệ thống quản lý chất thải tích hợp trong khi ETS là một cơ chế thị trường. Nó không nên được áp dụng cho lĩnh vực chất thải, nhằm mục đích giảm thiểu tác động của chất thải đến môi trường càng nhiều càng tốt. Việc áp dụng các biện pháp như EU ETS dành riêng cho WtE (chứ không phải cho toàn bộ lĩnh vực chất thải) sẽ phản tác dụng, vì thị trường sẽ khuyến khích chuyển hướng một số dòng chất thải sang các tuyến đường rẻ hơn, ít lành mạnh hơn với môi trường. “Đốt WtE, giống như tất cả các ngành công nghiệp khác, phải và góp phần vào việc giảm thiểu khí nhà kính. Tuy nhiên, việc mở rộng ETS của EU sang đốt chất thải sẽ không làm giảm lượng phát thải KNK thực tế từ các nhà máy WtE. Nó sẽ được áp dụng quá xa nguồn CO2 – các sản phẩm nhựa và bao bì mà chúng ta tiếp cận là chất thải không thể tái chế, và do đó nó sẽ không mang lại hiệu quả chỉ đạo mong muốn. ”, Chủ tịch CEWEP Paul De Bruycker cho biết. Khác với các ngành công nghiệp khác, các nhà điều hành WtE không có sự lựa chọn về đặc điểm hoặc lượng khí thải carbon của đầu vào cho các nhà máy của họ – chất thải không thể tái chế. Việc bổ sung các chi phí liên quan đến carbon bổ sung vào thuế đã áp dụng đối với WtE ở nhiều quốc gia thành viên EU sẽ khiến việc xử lý chất thải trở nên tốn kém hơn đối với các thành phố và do đó là công dân. Đồng thời, biện pháp này sẽ không mang lại thêm bất kỳ hiệu ứng điều hướng KNK nào. Nó cũng sẽ làm tăng giá tái chế do các nhà máy WtE xử lý các chất cặn bã từ các nhà máy phân loại và tái chế. Làm cho WtE đắt hơn thậm chí có thể phản tác dụng đối với khí hậu vì nhiều nước thành viên EU vẫn phụ thuộc nhiều vào các bãi chôn lấp (rẻ hơn) và có thể có xu hướng tiếp tục đưa chất thải của họ vào các bãi chôn lấp bất chấp tác động nặng nề của khí hậu. Đối với chất thải nhựa không thể tái chế (nguồn CO2 hóa thạch) được xử lý trong các nhà máy WtE ở Châu Âu, các lựa chọn thay thế duy nhất cho WtE là chôn lấp, xuất khẩu sang các nước khác, thường có tiêu chuẩn môi trường và xã hội thấp hơn ở Châu Âu hoặc xử lý trong các nhà máy công nghiệp. không phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường giống nhau. Mặt khác, trong các nhà máy WtE, các chất ô nhiễm có trong chất thải này được tiêu hủy một cách an toàn và vĩnh viễn. Nhiệm vụ vệ sinh quan trọng mà WtE thực hiện cho xã hội cũng đã được chứng minh trong đại dịch COVID – 19 khi chất thải lây nhiễm từ các bệnh viện, cơ sở y tế và hộ gia đình được xử lý an toàn với nhiệt độ cao trong các nhà máy đốt chất thải trên khắp châu Âu. Các nhà máy WtE ở châu Âu bù đắp lượng phát thải KNK thông qua chuyển hướng bãi chôn lấp, thay thế nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất năng lượng và thu hồi vật liệu từ tro đáy. Ngoài ra, họ đang khám phá các công nghệ thu giữ và sử dụng / lưu trữ carbon khi thích hợp.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button