Kỹ thuật & Công nghệ

Làm cho Thỏa thuận xanh trở nên xanh hơn nữa

Như các tác giả đã chỉ ra, tình trạng suy thoái môi trường vẫn đang gia tăng và hầu hết các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc có nguy cơ không được đáp ứng. EU cũng đang bị tụt hậu trong việc thực hiện nhiều mục tiêu phát triển bền vững cần thiết để đạt được mục tiêu 2030. Green Deal là một phản ứng đối với sự phát triển này. Các SDG là la bàn chính cho Thỏa thuận Xanh, nhưng đối với viễn cảnh trung hạn cho đến 2030 và triển vọng bền vững lâu dài cho đến 2050, cần phải thực hiện thêm hành động. Ngoài ra, đại dịch hào quang đã thêm một khía cạnh khác vào thách thức đạt được tính bền vững.

Theo báo cáo, tham vọng được tuyên bố của Thỏa thuận Xanh là một sự thay đổi đáng kể từ chương trình nghị sự chủ yếu định hướng kinh tế sang một nhóm các ưu tiên rộng lớn hơn và tập trung vào các mục tiêu xã hội và môi trường. “Tham vọng thể hiện trong EGD là cao, so với các mục tiêu và tham vọng tương tự trong thập kỷ trước,” các tác giả nói. Và báo cáo nêu rõ rằng cần có các chính sách chuyển đổi để đạt được điều đó. Tuy nhiên, báo cáo giả định rằng chỉ những tham vọng này sẽ không đủ để mang lại sự chuyển đổi cần thiết.

Đối với phân tích trong báo cáo này, các tác giả đã chọn sáu điểm đầu vào từ Báo cáo Bền vững Toàn cầu: phúc lợi và năng lực của con người, nền kinh tế bền vững và công bằng, hệ thống lương thực và mô hình dinh dưỡng, khử cacbon và tiếp cận phổ cập, phát triển đô thị và vùng ven đô và môi trường chung toàn cầu. Họ cũng đã thêm số hóa, vì nó được coi là một thách thức chuyển đổi quan trọng. Các tác giả chỉ ra rằng EGD không bao gồm tất cả các lĩnh vực chủ đề của chính sách môi trường mà cần phải trải qua những thay đổi đáng kể để đạt được một châu Âu bền vững.

Bên cạnh việc bảo vệ sinh kế khỏi những tác động tiêu cực của đường lối kinh tế hiện tại, chính sách môi trường ở EU ngày càng xem xét các rủi ro đối với hạnh phúc, sức khỏe và công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe không phải là trọng tâm rõ ràng trong EGD. Tham vọng đạt được không ô nhiễm cho một môi trường không độc hại có liên quan cao đối với nhiều SDGs. Hầu hết các biện pháp cần thiết có thể và cần được quy định ở cấp độ châu Âu. Để giải quyết tất cả các nguồn ô nhiễm liên quan, các quốc gia thành viên cần sửa đổi các quy định của EU bằng các biện pháp quốc gia và địa phương.

Kế hoạch hành động không ô nhiễm đối với đất, không khí, nước và đất như được đề xuất trong EGD cần giải quyết tất cả các dạng ô nhiễm, bao gồm hóa chất dinh dưỡng dư thừa, rác biển và tiếng ồn. Tuy nhiên, đặc biệt là sau này không được đề cập một cách rõ ràng. Báo cáo gợi ý rằng một số khía cạnh bổ sung cần được đưa vào kế hoạch hành động, đặc biệt là giải quyết vấn đề phú dưỡng môi trường do con người gây ra, rác thải (biển) trong môi trường, chiến lược hóa chất vì sự bền vững và phát triển một “cách tiếp cận chiến lược của Liên minh Châu Âu đến dược phẩm trong môi trường ”. Các luật và chiến lược hiện có cần được phát triển thêm phù hợp với các lĩnh vực hành động này. Khi nói đến cải thiện chất lượng không khí, động lực chính sẽ là đề xuất sự liên kết chặt chẽ hơn các tiêu chuẩn chất lượng không khí với các khuyến nghị của WHO. Báo cáo chỉ ra rằng nhiều chiến lược và quy định riêng biệt đã tồn tại, nhưng việc thực hiện kém hiệu quả ở các quốc gia thành viên vẫn là trở ngại chính để đạt được các mục tiêu này. Các tác giả khuyên bạn nên đặt ra các yêu cầu tối thiểu đầy tham vọng của Châu Âu.

Tiêu dùng bền vững, bao gồm cả tiêu thụ thực phẩm, là chìa khóa để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi sang nền kinh tế luân chuyển, tiết kiệm tài nguyên, trung hòa với các-bon. Báo cáo nói rằng các ưu tiên xanh cũng cần được đưa ra trong các chính sách thuế. Thuế và các biện pháp khác nên được sử dụng để nội bộ hóa các chi phí bên ngoài. Nguyên tắc này đã tồn tại như một ý tưởng trong EGD. Báo cáo chỉ ra: “Nếu công cụ chính sách này được thực hiện một cách có hệ thống, các tác động phân bổ phải được xem xét và các tác động xã hội tiêu cực cần được sửa chữa”. EU cần thực hiện các chỉ số giám sát tiêu dùng bền vững trong Chiến lược Phát triển Bền vững của mình. Cần phải đặt ra các mục tiêu về tiêu thụ thực phẩm lành mạnh và thân thiện với khí hậu. Giảm cả sản xuất và tiêu thụ thực phẩm làm từ động vật phải là một lĩnh vực hành động có liên quan trong EGD và chiến lược từ trang trại đến đầu mối. EU cũng cần giải quyết tác động toàn cầu của các chính sách, sản xuất và tiêu dùng của châu Âu đối với việc thực hiện các SDG bên ngoài châu Âu. Điều này bao gồm cải thiện việc chuyển giao kiến ​​thức về các chính sách môi trường chiến lược và sử dụng các quy định mới cho chuỗi cung ứng để hợp nhất và điều chỉnh các quy định khác.

EGD nêu rõ rằng một nền kinh tế bền vững cần được định hình lại theo cách tiếp cận nền kinh tế vòng tròn. Nền kinh tế chu chuyển là một trong những yếu tố cốt lõi của GDĐT. Nó cần được tăng cường ngay lập tức để loại bỏ các chất ô nhiễm một cách chủ động và hiệu quả. Nếu không, sự tuần hoàn sẽ dẫn đến sự gia tăng vĩnh viễn nồng độ các chất độc hại. Tuy nhiên, chỉ tăng cường tuần hoàn là không đủ, vì các quá trình tái chế đòi hỏi lượng lớn năng lượng và tài nguyên và thường bị hạn chế, cả về mặt kỹ thuật và kinh tế. Hiện tại, sự phát triển liên tục và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu do con người tạo ra vẫn đang hạn chế tiềm năng nguồn nguyên liệu thứ cấp thay thế nguồn nguyên liệu sơ cấp. Theo báo cáo, các khía cạnh sau đây không có trong kế hoạch hành động:

  • Áp dụng quan điểm vòng đời
  • Tăng cường chất thải phòng ngừa và chuẩn bị cho việc tái sử dụng
  • Quản lý nước thải như một yếu tố thúc đẩy lưu thông; EU nên đề xuất các biện pháp cụ thể
  • Việc sử dụng rộng rãi hơn việc tái chế và tái chế
  • Làm cho EPR phù hợp với thương mại điện tử
  • Cải thiện Chỉ thị Khí thải Công nghiệp
  • Tăng cường giao diện giữa quản lý hóa chất và nền kinh tế tuần hoàn

Việc tách biệt tuyệt đối việc tiêu thụ tài nguyên khỏi tăng trưởng kinh tế và các tác động tiêu cực đến môi trường là một yếu tố cốt lõi khác của quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, EGD đề cập đến chủ đề mà không đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng và cần thiết. EU cần phát triển quan điểm đầy đủ cho xã hội và tăng cường hơn nữa các phương pháp tiếp cận chính sách tích hợp.

“Việc phát huy hết tiềm năng của lĩnh vực hóa chất trong một chiến lược phát triển bền vững sẽ đòi hỏi nhiều hơn việc quản lý hóa chất tập trung vào an toàn như được mô tả trong EGD cho đến nay.” Việc sử dụng bền vững hóa chất chỉ có thể đạt được bằng sự tích hợp toàn diện trong tất cả các lĩnh vực liên quan. Tất cả các trùng lặp với các chính sách khác cần được xem xét một cách nhất quán. Thiết kế, sản xuất và sử dụng hóa chất cần được định hướng một cách có hệ thống theo hướng bền vững. Việc thực hiện các hiệp định đa phương về môi trường ở các nước ngoài EU cũng cần được thúc đẩy.

Báo cáo chỉ ra rằng nông nghiệp nói riêng đang cần chuyển đổi sâu rộng. Chiến lược từ nông trại đến nơi khác bao gồm một tập hợp các mục tiêu môi trường chính xác cho 2030, nhưng không có lý do hợp lý nào cho việc không bao gồm một mục tiêu định lượng về giảm KNK trong hệ thống thực phẩm. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng các đánh giá kế hoạch chiến lược quốc gia về chính sách nông nghiệp chung cần phải phù hợp với các mục tiêu EGD và các tiêu chuẩn tối thiểu đầy tham vọng cần được thiết lập.

Cần có hành động bổ sung để đạt được các mục tiêu nêu trong EGD trong lĩnh vực hệ thống lương thực và mô hình tiêu dùng. “Đây là một quá trình chuyển đổi, bao gồm giảm từng bước vật nuôi và chuyển đổi mô hình tiêu dùng cần có cam kết chính trị và rõ ràng. Báo cáo nêu rõ rằng cần có một môi trường hỗ trợ cho các ngách tạo ra các sản phẩm bền vững mới cũng như thực hiện các bước đầy tham vọng trong việc loại bỏ dần các thực thể không bền vững. Báo cáo cho biết rằng chiến lược farm-to-fork là một trong những chiến lược chính của EGD có mục tiêu cao, nhưng rất mơ hồ ở hầu hết các khía cạnh. Nó cũng thiếu các biện pháp cụ thể, đặc biệt là về chính sách nông nghiệp chung.

Liên quan đến nước, EGD không nhấn mạnh đầy đủ các ranh giới sinh thái của hoạt động con người, đặc biệt là trong Chỉ thị Khung về Nước, Chỉ thị Khung Chiến lược Biển và Chỉ thị về Bảo vệ Thiên nhiên. Ảnh hưởng của các biện pháp EGD khác đến chất lượng nước cũng cần được xem xét. Báo cáo kêu gọi những cải tiến trong quản lý nước thải và giải quyết nhu cầu bổ sung EGD với Thỏa thuận Xanh của Châu Âu.

Với EGD, EU rõ ràng đã cam kết thực hiện các mục tiêu bảo vệ khí hậu đầy tham vọng bằng cách áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Báo cáo hoan nghênh dự thảo về Luật Khí hậu Châu Âu, nhưng vẫn cần cải thiện thêm và hành động tiếp theo. EU cần đưa ra định nghĩa rõ ràng về tính trung lập với khí hậu và các điều kiện pháp lý cần thiết để đạt được điều đó. Nó cũng cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của châu Âu trong việc bảo vệ khí hậu trên cơ sở toàn cầu. Mối liên hệ giữa khí hậu và các chính sách khác cần được tăng cường. Báo cáo cũng đề xuất các biện pháp điều chỉnh giới hạn carbon và khuyến khích các sản phẩm trung hòa với khí hậu. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lộ trình rõ ràng cho các ngành công nghiệp khử cacbon.

Về phát triển đô thị và vùng ven đô, EGD tập trung vào các lĩnh vực quan trọng là di chuyển và xây dựng. Về tính di chuyển, EGD kỳ vọng một sự phát triển tích cực từ quan điểm giao thông bền vững. Một hệ thống như vậy cần dựa trên bốn lĩnh vực hành động: tránh giao thông không cần thiết, chuyển giao thông càng xa càng tốt sang các phương thức giao thông thân thiện với môi trường hơn, tăng hiệu quả năng lượng trong giao thông vận tải và sử dụng nhiên liệu trung tính carbon, hậu hóa thạch và điện từ các nguồn tái tạo. Ở đây cần phát triển thêm, bao gồm cả phát triển công nghệ để giải quyết vấn đề tránh giao thông. Báo cáo nói rằng việc đưa lưu lượng ô tô vào hệ thống kinh doanh khí thải không phải là một viên đạn bạc.

Đối với các tòa nhà, EGD đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi tỷ lệ cải tạo hàng năm hiện tại đối với số lượng tòa nhà hiện có. Báo cáo coi điểm này là hoàn toàn cần thiết, nhưng thiếu các biện pháp khuyến khích phù hợp. EU nên hướng tới các tòa nhà lành mạnh với chỉ thị mới về không khí trong nhà và cần giải quyết chất lượng của các sản phẩm xây dựng.

Báo cáo cho biết thêm rằng vai trò ngày càng tăng của số hóa đối với phát triển bền vững cần được xem xét khẩn cấp. Một chương trình kỹ thuật số cần phải phù hợp với EGD. Số hóa và tính bền vững cần được liên kết trong các chiến lược liên quan đến EGD. EU cũng cần tạo ra không gian để phản ánh các tác động môi trường và các khía cạnh văn hóa xã hội của quá trình số hóa.

Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù trọng tâm là hành động cụ thể ở cấp ngành, việc thực hiện thành công cũng đòi hỏi phải sử dụng các đòn bẩy giải quyết vấn đề quản trị của chính EU, tài trợ cho quá trình chuyển đổi, hòa nhập xã hội và vai trò của nghiên cứu và đổi mới. Có những trở ngại đáng kể đối với việc thực hiện đầy tham vọng trong các lĩnh vực này. Những lỗ hổng trong việc thực hiện các chính sách môi trường ở các quốc gia thành viên đều được biết rõ. Những thiếu hụt về tài chính về mặt chính sách cũng được ghi nhận đầy đủ. “Những thay đổi cơ bản như được xây dựng trong EGD chỉ có thể được thực hiện với sự can đảm sử dụng những đòn bẩy này,” báo cáo cho biết.

Trước hết, các chính phủ và xã hội phải được đáp ứng với nhu cầu chuyển đổi. Do đó, một danh mục chiến lược tổng thể cần được phát triển, bao gồm việc sửa đổi Chương trình Hành động Môi trường và Chiến lược Bền vững Châu Âu. Chương trình hành động về môi trường cần được đổi mới để giám sát việc thực hiện EGD. EGD cũng cần được bổ sung với một chiến lược thực hiện có hệ thống cho các SDG ở Châu Âu. Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu sử dụng Học kỳ châu Âu như một công cụ để đánh giá sự tiến bộ của các quốc gia thành viên trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, nhưng nó cần được cải thiện một chút.

“Trong khi các hoạt động bền vững thiếu kinh phí – trong khu vực 260 cần một khoản tiền bổ sung hàng năm để thực hiện các mục tiêu về khí hậu và năng lượng của EU trong những năm tới – tiền vẫn chảy vào hướng đi không bền vững trong tất cả các lĩnh vực đầu tư ”, báo cáo chỉ ra. Đầu tư công là cần thiết khi lợi tức đầu tư không chắc chắn cao hoặc tích lũy cho xã hội nói chung. Tuy nhiên, nguồn tài chính tư nhân cần được xây dựng và khu vực tài chính cần tham gia một cách có hệ thống vào đầu tư bền vững và tích hợp tính bền vững vào quá trình ra quyết định hàng ngày. Kế hoạch Hành động Tài chính Bền vững là bước đầu tiên trên con đường chuyển đổi hệ thống tài chính, nhưng báo cáo nêu rõ rằng việc tham gia vào lĩnh vực tài chính trong đầu tư bền vững sẽ đòi hỏi các biện pháp bổ sung.

Áo yếm UBA hoan nghênh EGD với tham vọng và hành động của mình. Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng xung đột quen thuộc giữa bảo vệ môi trường và các mục tiêu khác của ngành vẫn tồn tại. Những xung đột đó cần được giải quyết và giải quyết. UBA yêu cầu thực hiện mạnh mẽ hơn các chính sách hiện có cũng như tư duy và cam kết dài hạn, không chỉ về các mục tiêu khí hậu, mà còn tận dụng những thay đổi mà cuộc khủng hoảng SARS-CoV-2 đã gây ra.

Bài viết liên quan

Back to top button