Kỹ thuật & Công nghệ

Liên kết các hệ thống thương mại và kiểm soát trong chuỗi cung ứng

Hệ thống SCADA. Các blog gần đây đã thảo luận về sự tiến bộ trong các công nghệ giúp cho việc kết nối các chuỗi cung ứng có khả năng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự thiếu nhiệt tình của các doanh nghiệp và nhà cung cấp phần mềm ứng dụng để điều này xảy ra đòi hỏi các chuyên gia chuỗi cung ứng phải tập trung cải thiện chuỗi cung ứng cốt lõi của họ trong thời gian tới. Một lĩnh vực có thể cải thiện là việc triển khai hoặc nâng cấp phần cứng và ứng dụng CNTT liên kết và có khả năng tích hợp các hệ thống thương mại và điều khiển trong nhà kho và nhà máy. Hệ thống Kiểm soát Giám sát và Phân tích Dữ liệu (SCADA) đã là một tính năng trong các ngành sử dụng nhiều vốn (ví dụ như dầu mỏ và hóa chất, giấy, kim loại) trong nhiều thập kỷ, nhưng các hệ thống này được giữ tách biệt với các hệ thống thương mại vì hai lý do: Các kỹ sư coi đó là vì thương mại và hệ thống điều khiển có các mục tiêu khác nhau, không có yêu cầu tích hợp Các ứng dụng thương mại và kỹ thuật thường chạy trên các loại máy tính khác nhau, với các hệ điều hành khác nhau, do đó khó tích hợp SCADA là một thuật ngữ chung mô tả một hệ thống được sử dụng để quản lý các tài sản hoạt động trong một xí nghiệp. Cấu hình của một hệ thống SCADA bao gồm phần cứng và phần mềm, cộng với các hệ thống con để điều khiển các quá trình công nghiệp, cả cục bộ hoặc trên nhiều địa điểm. Nó giám sát, thu thập và xử lý dữ liệu trong thời gian thực, thông qua giao diện với các thiết bị, chẳng hạn như cảm biến, động cơ, ổ đĩa, máy bơm và cảm biến lực và cung cấp các công cụ trực quan hóa, cảnh báo và báo cáo. Sơ đồ minh họa bốn nhóm công nghệ trong hệ thống SCADA: Nhóm 1: Các bộ con của hệ thống SCADA – Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) cho máy móc hoặc quy trình; Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) master; Thiết bị đầu cuối từ xa (RTU) và Giao diện người máy (HMI), hỗ trợ người vận hành xử lý dữ liệu hoặc kiểm soát trạng thái thiết bị. HMI có thể là một bảng điều khiển hoặc máy tính bảng, hiển thị sơ đồ của quy trình và thiết bị, thông tin vị trí, ảnh, hình minh họa và văn bản. Các bộ phụ bổ sung trong Nhóm 1 bao gồm các thiết bị và cơ sở hạ tầng viễn thông CNTT và / hoặc hệ thống dây điện. Nhóm 2: Các PLC hoạt động được liên kết với các thiết bị đầu vào / đầu ra Nhóm 3: Kiểm soát tài sản không hoạt động, chẳng hạn như kiểm soát truy cập cơ sở Nhóm 4: Bảo mật chống lại các cuộc tấn công mạng. Tường lửa làm bộ đệm bảo mật giữa mạng SCADA và mạng Công ty hoặc Internet. Nó bao gồm một Mạng riêng ảo (VPN) cho các hệ thống SCADA từ xa. Ngoài ra, một quy trình xác thực trong phần mềm để xác định người dùng được ủy quyền để truy cập vào hệ thống SCADA. Tùy thuộc vào nguy cơ tấn công mạng trên hệ thống SCADA, việc phát hiện xâm nhập và dự phòng bên ngoài có thể phù hợp. Sự phát triển của công nghệ SCADA Việc giảm chi phí tính toán, lưu trữ dữ liệu và băng thông truyền thông đã cho phép phát triển các hệ thống kiểm soát chi phí thấp hơn. Ngoài ra, các hệ thống SCADA giờ đây có thể giao tiếp với cả cơ sở dữ liệu SQL và thiết bị vận hành, giúp thu hẹp khoảng cách cũ giữa các hệ thống kỹ thuật và thương mại. Việc sử dụng ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL là một yếu tố quan trọng trong việc chuyển các gói dữ liệu khác nhau đến các địa chỉ hệ thống chính xác, thường trú trên một mạng (mạng cục bộ – LAN hoặc mạng diện rộng – WAN). Những phát triển công nghệ này đã giúp các trung tâm phân phối lớn được thiết kế để bổ sung các cửa hàng bán lẻ hoặc phục vụ các đơn đặt hàng Thương mại điện tử trở nên khả thi. Đặc điểm chung của các DC này là chọn một đơn đặt hàng xác định từ một loạt các mặt hàng, đó là 'tập hợp để đặt hàng' (ATO). Do quy trình làm việc đơn điệu, việc tự động hóa lấy hàng từ thùng thường là bước khởi đầu của việc liên kết hệ thống đặt hàng thương mại và hệ thống kiểm soát lấy hàng trong kho. Những phát triển tiếp theo, chẳng hạn như các phương tiện được dẫn đường tự động (AGV) để vận chuyển ở DC phụ thuộc vào sự chứng minh tài chính. Nhiều bài báo thảo luận về công nghệ mới cho rằng hầu hết các doanh nghiệp sẽ hoàn toàn 'tự động hóa' chỉ trong vòng vài năm; kết hợp hệ thống thương mại và điều khiển. Tuy nhiên, những người viết bài dường như không có kinh nghiệm cấu trúc một bản đệ trình chi tiêu vốn CNTT (CAPEX) – không chỉ phần cứng và phần mềm, mà còn cả chi phí chuyển đổi và truyền dữ liệu, cài đặt và triển khai, đào tạo và những sự chậm trễ không thể tránh khỏi. Những người tham dự và triển lãm tại Thế giới vạn vật kết nối năm nay (sự kiện IoT lớn nhất), được tổ chức tại California được cho là lo ngại rằng các vấn đề, bao gồm tổng chi phí, khó khăn với hệ thống cũ và sự hoài nghi liên quan đến lợi ích tài chính, đã ngăn cản nhiều người dùng tiềm năng mua hàng. Ví dụ, ở quốc gia có kỹ thuật tiên tiến là Đức, theo báo cáo rằng chỉ có khoảng năm phần trăm các tổ chức người dùng tiềm năng đã triển khai công nghệ in 3D (sản xuất phụ gia) (có thể được hoặc không được tích hợp với hệ thống đặt hàng của khách hàng). Kinh nghiệm của tôi về tự động hóa và tích hợp là trong các doanh nghiệp dựa trên quy trình “trộn và khuấy” theo quy trình Assemble to Order (ATO), bởi vì thiết bị quy trình đã được lắp đặt các công cụ đo lường, giúp xác minh hệ thống và triển khai. Dựa trên các cuộc thảo luận và đọc các bài báo liên quan đến việc thực hiện, tôi cho rằng ATO 'trộn và khuấy' hiện là loại hình sản xuất có khả năng nhất cho các dự án tích hợp hệ thống thương mại và điều khiển. Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở sản xuất của bạn với tư cách là ATO bao gồm ý định giảm giá trị hàng tồn kho – không có kho thành phẩm; thay vào đó, kho công việc đang xử lý (WIP) trở thành Điểm thâm nhập đơn hàng (OPP) hoặc Điểm tách đơn hàng (ODP). Đây là nơi đơn đặt hàng đến đáp ứng kế hoạch năng lực và hướng dẫn sản xuất để máy móc và quy trình (có khả năng tự động) thực hiện đơn đặt hàng trong một khung thời gian ngắn. Triển khai SCADA Sự thành công của một dự án tích hợp SCADA sẽ phụ thuộc vào chất lượng của thiết kế ban đầu, kế hoạch và lịch trình thực hiện, kỷ luật kiểm tra và sự hợp tác của mọi người. Vì Mua sắm nên thực hiện việc mua và Logistics có khả năng tham gia vào một dự án tích hợp hệ thống SCADA, những thách thức tiềm ẩn cần lưu ý là: Hệ thống SCADA nên tập trung vào việc thu thập dữ liệu và cảnh báo 'ngoài trạng thái' Kế hoạch quản lý dữ liệu: số lượng dữ liệu ; dung lượng lưu trữ dữ liệu và đủ băng thông cho một hệ thống 24 × 7 có thể có Quyền truy cập vào Lịch sử Dữ liệu để truy cập trực tiếp vào hệ thống SCADA. Cấu trúc lịch sử dữ liệu Cơ sở dữ liệu và các tệp để dễ truy xuất Sự gián đoạn của các hệ thống kế thừa được sử dụng để xử lý dữ liệu hiện tại và lịch sử Khả năng tương thích với 'môi trường hoạt động tiêu chuẩn' (SOE) của tổ chức Các đối số hợp đồng gây ra bởi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống CNTT, kỹ thuật / kiểm soát và thương mại của công ty người dùng và nhà cung cấp hệ thống SCADA Trong khi các trung tâm phân phối tập trung của ATO sẽ tiếp tục tự động hóa, các kho hàng và nhà máy nói chung có thể sẽ mất nhiều năm trước khi được vận hành hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, để có được kinh nghiệm, sẽ có những triển khai SCADA ở quy mô hạn chế, được tích hợp với các hệ thống thương mại và các nhà Logistic phải có cách tiếp cận chặt chẽ khi vấn đề này được thảo luận. Vì vậy, mặc dù các nhà Logistic không được mong đợi là các chuyên gia CNTT, nhưng vẫn cần phải có thêm các kỹ năng để xác định và thảo luận về cách các lợi thế cạnh tranh có thể được nâng cao thông qua việc sử dụng công nghệ.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button