Kỹ thuật & Công nghệ

Lindner Recyclingtech muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á với công ty con mới tại Singapore, qua đó mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ quốc tế.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button