Kỹ thuật & Công nghệ

MBA Polyme Vương quốc Anh đã trở thành Doanh nghiệp tái chế nhựa đầu tiên trên thế giới có sản phẩm của họ đạt được nhãn CO2 thấp hơn của Carbon Trust

Bài viết liên quan

Back to top button