Kỹ thuật & Công nghệ

Meldgaard Recycling chuyển đến Bồ Đào Nha cho IBA

Sau đó tro đã qua xử lý được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng của Bồ Đào Nha. Vào tháng 12 và tháng 1, nhà máy di động sẽ tách kim loại đen và kim loại màu từ tro đáy nhận được từ các nhà máy Xử lý chất thải thành Năng lượng. Sau đó, cốt liệu tro được sản xuất sẽ được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và loại bỏ nhu cầu xử lý tro đáy. Điều này có nghĩa là tất cả chất thải được đốt đều được tái chế 100%. Kim loại đen và kim loại màu được gửi trực tiếp đến các lò luyện để chúng được tái chế. Kim loại đen và kim loại màu tái chế ngày càng phổ biến vì chúng làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô. Đồng thời, quá trình tái chế tốt hơn nhiều cho môi trường so với việc thu mua kim loại nguyên chất. Meldgaard Recycling đã được lựa chọn để thể hiện cách tốt nhất có thể để xử lý tro đáy. Một yếu tố khác là các nhà máy di động có thể được di dời đến bất cứ nơi nào cần xử lý tro đáy.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button