Kỹ thuật & Công nghệ

Metso Outotec đã nhận được đơn đặt hàng thiết kế và cung cấp các thiết bị quan trọng cho việc mở rộng nhà máy tái chế kim loại quý. Việc cung cấp thiết bị của Metso Outotec bao gồm lò nung dòng điện một chiều (DC) với thiết bị cấp liệu và hệ thống kiểm soát quá trình.

Bài viết liên quan

Back to top button