Kỹ thuật & Công nghệ

Miraclon củng cố đội ngũ lãnh đạo đổi mới

Tiến sĩ Reid Chesterfield, giám đốc công nghệ và đổi mới, Miraclon Miraclon đã công bố bổ nhiệm Tiến sĩ Reid Chesterfield làm giám đốc công nghệ và đổi mới, và Tiến sĩ Zaki Ali làm cố vấn công nghệ chính cho Giám đốc điều hành, khẳng định cam kết của công ty đối với sự đổi mới và mở rộng sự lãnh đạo điều hành của tổ chức đổi mới và công nghệ. Reid mang lại nhiều kinh nghiệm về công nghiệp, lãnh đạo và thương mại hóa cho Miraclon, gần đây nhất là giám đốc toàn cầu về vật liệu giao diện nhiệt tại Henkel kể từ tháng 10 2016. Trước khi gia nhập Henkel, ông đã làm việc tại DuPont trong 13 nhiều năm trong nhiều vai trò quản lý và kỹ thuật. Zaki Ali, cố vấn công nghệ chính cho Giám đốc điều hành, Miraclon Zaki Ali, được ưu ái gọi là 'cha đỡ đầu' của công nghệ Flexcel NX, đã dẫn đầu việc phát minh công nghệ và phát triển sản phẩm ngay từ đầu của hành trình flexo tại Kodak, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và tạo ra Miraclon sau đó. Ông nắm giữ một số bằng sáng chế cho công nghệ độc đáo này đã giúp chuyển đổi ngành công nghiệp in flexo. Chris Payne, Giám đốc điều hành Miraclon, cho biết “Việc mở rộng đội ngũ lãnh đạo công nghệ và đổi mới của chúng tôi là một bước quan trọng đối với Miraclon. Reid mang lại kiến ​​thức và kinh nghiệm phù hợp cho nhóm khi chúng tôi tiếp tục xây dựng trên nền tảng di sản phong phú về phát triển và đổi mới của mình. Cùng với chuyên môn của Zaki, tôi tin tưởng rằng họ sẽ cùng nhau giúp Miraclon tiếp tục dẫn đầu sự chuyển đổi của flexo và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách hàng đến thành công lớn hơn. ”

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button