Kỹ thuật & Công nghệ

Mối quan hệ và quyền lực trong Chuỗi cung ứng là rất quan trọng

Các mối quan hệ và quyền lực. Các mối quan hệ trong Chuỗi cung ứng không tĩnh; khi chính sách của công ty và môi trường kinh doanh rộng lớn thay đổi, động lực giữa người mua và người bán cũng sẽ như vậy. Bài đăng trước của tôi 'Các quyết định chiến lược kinh doanh và kết quả của Chuỗi cung ứng' đã thảo luận về tác động đối với Logistics từ việc thay đổi chính sách giá của nhà bán lẻ. Nhưng việc thay đổi cơ chế định giá cũng là một ví dụ về các sự kiện có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh doanh. Trong ví dụ bán lẻ, công ty dự định chuyển từ mô hình định giá “cao-thấp” sang mô hình định giá “hàng ngày”. Theo chiến lược định giá 'cao-thấp', người mua bán lẻ sử dụng sức mạnh dựa trên số lượng đặt hàng lớn để có được giá mua giảm (giảm tỷ suất lợi nhuận gộp của nhà cung cấp) thông qua: Nhấn mạnh khối lượng mua của tổ chức bán lẻ đối với các giao dịch mua theo mùa Sử dụng đòn bẩy – thúc đẩy tổ chức thương hiệu, danh tiếng, sự công nhận và uy tín như một 'đòn bẩy' mua hàng Khai thác sự phụ thuộc của nhà cung cấp vào tổ chức mua hàng hoặc Chuỗi cung ứng (ví dụ: quần áo). Người mua sẽ cần: Nghiên cứu sự sẵn có của các nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy và chi phí để tìm và đánh giá một nhà cung cấp thay thế. một cách hợp tác hơn. Trọng tâm sẽ là đạt được thỏa thuận cho các hợp đồng giá cố định dài hạn và chu kỳ phát triển sản phẩm dài hạn. Một cách tiếp cận hợp tác hơn cho phép các nhà cung cấp đánh giá mối quan hệ theo một khía cạnh mới và sử dụng tình hình mới làm cơ sở cho việc thương lượng, xem xét: tổng chi tiêu hàng năm của người mua với tỷ lệ đơn đặt hàng của nhà cung cấp trên tổng doanh thu bán hàng đều đặn và khả năng dự đoán đơn đặt hàng của người mua và thời điểm thanh toán dễ dàng thay thế giá trị kinh doanh của người mua liên kết với người mua có uy tín Mặc dù ví dụ được đưa ra là bán lẻ, những thay đổi đối với mối quan hệ với nhà cung cấp có thể xảy ra trong doanh nghiệp của bạn, khi mối quan hệ với khách hàng thay đổi. Vậy, có bao nhiêu loại mối quan hệ và quy trình đánh giá để đạt được lợi thế cạnh tranh từ mối quan hệ kinh doanh là gì? Bảng dưới đây cung cấp lựa chọn các mối quan hệ (có thể có nhiều hơn). Bạn sẽ thấy mối quan hệ đối tác không được liệt kê – vì một lý do rất chính đáng. Quan hệ đối tác là sự chia sẻ rủi ro và phần thưởng và bởi vì điều này rất hiếm trong kinh doanh, thuật ngữ này là vô nghĩa (mặc dù được các nhà báo và nhà tư vấn yêu quý). Mặc dù chúng ta sử dụng thuật ngữ Chuỗi cung ứng một cách chung chung, Chuỗi cung ứng phải được định nghĩa thông qua từng nút và liên kết của Mạng. Một tổ chức sẽ có nhiều mối quan hệ với những người mua và người bán khác nhau, nhưng quan trọng là mỗi kiểu mối quan hệ được liệt kê trong bảng đều có vị thế bình đẳng với những mối quan hệ khác. Điều này là do một mối quan hệ phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh doanh và kinh tế tại một thời điểm, cùng với quyền lực được thực hiện bởi một trong hai bên để tiếp tục các mục tiêu kinh doanh của họ. Quyền lực trong đàm phán Một quan hệ kinh doanh có xung đột lợi ích giữa các bên khi đàm phán hợp đồng (bằng văn bản hoặc bằng lời nói). Tuy nhiên, giải pháp được xác định dựa trên các thuộc tính và nguồn lực hoạt động và thương mại mà một bên có thể chứng minh, so với các thuộc tính của (các) bên kia và dựa trên nhu cầu và mong muốn của mỗi bên. Đây là sự thực thi quyền lực. Vì vậy, sử dụng quyền lực là khả năng của một bên tác động đến hành vi của bên kia theo cách trái với lợi ích mong muốn của họ. Có bốn kết quả từ việc sử dụng quyền lực trong đàm phán các mối quan hệ; trong đó: nhà cung cấp là người mua thống trị là người mua chi phối và người bán phụ thuộc lẫn nhau. Tiềm năng cho mối quan hệ kiểu 'Liên minh'. Chia sẻ rủi ro và thưởng cho người mua và người bán là độc lập. Mức độ cạnh tranh cao trên thị trường; nếu một thỏa thuận 'tốt' không được đưa ra, khách hàng có thể dễ dàng di chuyển Tiện ích là thuật ngữ kinh tế học chỉ khả năng được nhận thức để thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn; khan hiếm đề cập đến việc thiếu cơ hội để xác định các lựa chọn thay thế. Đây là các thuộc tính Power và tài nguyên. Ma trận Rủi ro-Chi tiêu và mối quan hệ của nó với Quyền lực và Sự phụ thuộc và Định vị Nhà cung cấp có ở bài đăng 'Phù hợp với tổ chức của bạn trong thị trường cung ứng', thảo luận về cách tiếp cận có cấu trúc để sử dụng quyền lực. Ma trận trên được áp dụng trong mỗi góc phần tư của ma trận Chi tiêu Rủi ro. Ngoài ra, việc áp dụng ma trận Định vị Nhà cung cấp vào ma trận Chi tiêu-Rủi ro cung cấp cái nhìn 4 x 4 x 4 về các hoán vị có thể để hiểu được phạm vi tiềm năng, việc sử dụng và giới hạn quyền lực của cả hai bên trong mối quan hệ kinh doanh. Các mối quan hệ kinh doanh có khả năng mang lại kết quả có lợi và tiêu cực. Hiểu được việc sử dụng quyền lực trong các mối quan hệ kinh doanh và cách các mối quan hệ có thể tác động đến một tổ chức, các nhà cung cấp và khách hàng của nó là một yếu tố quan trọng trong các Chuỗi cung ứng thành công. Tuy nhiên, bởi vì thuật ngữ 'quyền lực' có ý nghĩa xấu, các khóa học giáo dục chính thức dường như tránh nghiên cứu chủ đề một cách chuyên sâu, để nó được học 'trong công việc'.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button