Kỹ thuật & Công nghệ

Mondi đã tham gia tập đoàn mới được thành lập CELAB (Kinh tế Thông tư cho Nhãn). Sáng kiến ​​trong ngành này được thành lập bởi các công ty trong ngành nhãn tự dính nhằm tạo ra sự lưu hành lớn hơn cho các sản phẩm của mình bằng cách tăng cường và thúc đẩy ma trận và phát hành tái chế lớp lót trên khắp thế giới.

Back to top button