Kỹ thuật & Công nghệ

Mondi Steinfeld được chứng nhận là trung tính CO2

Mondi Steinfeld ở Đức đã được ClimatePartner, một tổ chức hỗ trợ các công ty trong việc giảm thiểu và bù đắp lượng khí thải CO2 được chứng nhận là trung tính với CO2. Chứng nhận này được trao do Mondi Steinfeld chuyển sang năng lượng tái tạo và hỗ trợ các dự án khí hậu nhất định trong 2020. Sau khi tổng lượng phát thải của nhà máy được tính bằng 2019, ClimatePartner đã giúp nhà máy tìm ra các cách khác để giảm thiểu, và sau đó bù đắp lượng khí thải bằng các dự án và biện pháp khí hậu như chuyển sang thủy điện. Là một phần của chứng nhận này, nhà máy ở Steinfeld đã kết hợp bù trừ carbon với việc tham gia vào một số dự án tín thác carbon. Các dự án này tham gia vào các nỗ lực tái trồng rừng của địa phương và quốc tế để bảo vệ các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như Brazil và một số khu vực của châu Âu. Dự án địa phương tiếp theo sẽ tập trung vào việc bảo vệ một đồng hoang dễ bị tổn thương về môi trường gần Lichtenau ở Đức thông qua việc tái trồng rừng, để bảo vệ các hệ sinh thái và môi trường sống đa dạng cho nhiều loại động vật hoang dã. “Trở nên bền vững bằng thiết kế là mục đích của Mondi. Điều này không chỉ có nghĩa là tạo ra các sản phẩm bền vững hơn mà còn làm cho quy trình sản xuất của chúng tôi bền vững hơn bằng cách tối ưu hóa quy trình và giảm lượng khí thải của chúng tôi. Chúng tôi tự hào đạt được trạng thái trung hòa carbon này đồng thời hỗ trợ kế hoạch hành động bền vững hàng năm của Mondi 10, MAP 2030, để giải quyết các vấn đề toàn cầu trên Werner Ferlings, Giám đốc điều hành, Mondi Halle và Steinfeld, thay mặt cho toàn bộ đội ngũ quản lý, cho biết chuỗi giá trị, bao gồm hành động về khí hậu. Mondi Group, tập đoàn hàng đầu thế giới về bao bì và giấy, sản xuất bao bì linh hoạt cho người tiêu dùng tại nhà máy ở Steinfeld. Một số sản phẩm được sản xuất tại nhà máy bao gồm bao bì sản xuất sẵn có thể tái chế hiện đại cho thức ăn khô cho vật nuôi. Mondi cam kết cung cấp cho khách hàng bao bì bền vững thông qua phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm, EcoSolutions. Cách tiếp cận này kiểm tra toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm sản xuất, hoạt động và hậu cần. Chứng nhận trung tính CO2 là một bước khác trong việc làm cho quá trình sản xuất bền vững hơn.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button