Kỹ thuật & Công nghệ

Một cơ sở duy nhất để tái chế tro bay

Nhà máy chuyển đổi tro bay từ quá trình đốt rác thành các tài nguyên hữu ích như kim loại và muối, cũng như tro bay tinh khiết. Ngày nay tro được phân loại là chất thải nguy hại chỉ có thể được xử lý trong các bãi chôn lấp đặc biệt. Cơ sở này được tài trợ một phần bởi EU-LIFE. Ở nhiều nước trên thế giới, các nhà máy đốt rác tạo ra một lượng điện đáng kể và sưởi ấm cho xã hội. Một sản phẩm phụ có vấn đề của quá trình này là tro bay. Tro được phân loại là chất thải nguy hại và phải được xử lý trong các bãi chôn lấp đặc biệt, gây ra khí thải carbon dioxide do vận chuyển và chi phí cho phí chôn lấp. HaloSep mang đến một giải pháp mới, bền vững để tái chế và làm sạch tro bay. Quá trình thu hồi các kim loại có giá trị từ tro mà thay vì bị mất đi, chúng có thể được sử dụng lại. HaloSep cũng chiết xuất muối, có thể được sử dụng trên đường hoặc trong các ứng dụng công nghiệp. Những gì còn lại là một dạng tro đã được tinh chế không được phân loại là độc hại về môi trường và do đó, có thể được gửi cục bộ tại các bãi chôn lấp thông thường. Quá trình này làm giảm khối lượng tổng thể của tro bay được tạo ra khoảng 40 phần trăm, do vật liệu tái chế được tách ra. Mục đích cuối cùng là tro còn lại được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng. Dự án đã được tiến hành trong nhiều năm, được tài trợ một phần bởi EU-LIFE. Hàng năm, chỉ riêng Vestforbrænding tạo ra 15, 000 tấn tro bay từ 550, 000 hàng tấn chất thải được đốt để tạo ra hệ thống sưởi và điện cho khu vực. HaloSep đã thu hút được sự quan tâm ở một số nơi trên thế giới và nó sẽ không giảm khi nhà máy trình diễn bắt đầu mang lại kết quả.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button