Kỹ thuật & Công nghệ

Nhà sản xuất lúa mì Ấn Độ đi ngược lại với ngũ cốc bằng phim mới

Dow Packaging & Specialty Plastics đã hợp tác với nhà sản xuất màng chắn Ấn Độ Vishakha Group để phát triển màng chắn có thể tái chế cho bao bì chất rắn. Những màng này sẽ lần đầu tiên được Dharmesh Foods sử dụng cho lúa mì đóng gói chân không. Lúa mì thường được bán lỏng lẻo cho người tiêu dùng ở Ấn Độ, nhưng Dharmesh Foods đang thúc đẩy ngành công nghiệp này hướng tới… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button