Kỹ thuật & Công nghệ

Nihot phát hành kính chắn gió di động

Kính chắn gió SDi hiện có sẵn trên các tuyến đường cùng với các tùy chọn bán di động và tĩnh, cho phép khách hàng có cơ hội chọn cấu hình phù hợp nhất với ứng dụng và môi trường của họ. Sự hợp tác giữa Nihot và TRS nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với kính chắn gió SDi trên đường đua sâu bướm, một cấu hình mở rộng tính linh hoạt của kính chắn gió di động khi xử lý nhiều loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau. Kính chắn gió SDi sẽ được sản xuất tại nhà máy Nihot và các đường ray do TRS thiết kế và thi công. Tại cơ sở của TRS, chiếc kính chắn gió Nihot sẽ được lắp ráp vào các đường ray của nó.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button