Kỹ thuật & Công nghệ

Phân đoạn để cấu trúc mối quan hệ chuỗi cung ứng

Các mối quan hệ thương mại trong chuỗi cung ứng. Bản chất của Mạng lưới cung ứng của bạn là quản lý các mối quan hệ giữa người mua và người bán trong chuỗi cung ứng cốt lõi và hiểu rõ hơn về những bất ổn liên quan đến chuỗi cung ứng mở rộng của bạn. Trong chuỗi cung ứng cốt lõi của bạn, các kỹ thuật và thủ tục lập kế hoạch, mua, lưu trữ và phân phối hàng tồn kho nhằm đạt được những kỳ vọng liên quan đến 'giao hàng đầy đủ, đúng thời hạn, chính xác' (DIFOTA) đã được thiết lập giữa các bên trong một thỏa thuận. Ba yếu tố cần định hướng cho sự phát triển của mối quan hệ trong tương lai giữa người mua và người bán: Mối quan hệ mang tính tổng thể: Mối quan hệ giữa người mua và người bán có thể xuất hiện tập trung vào thời điểm giao dịch bán hàng. Tuy nhiên, để tổng thể các kinh nghiệm được thỏa mãn lẫn nhau liên quan đến các vấn đề hậu cần, tài chính và thông tin. Cải thiện mối quan hệ kinh doanh đòi hỏi sự hiểu biết ngày càng cao của mỗi bên về hệ thống kinh doanh của nhau Tất cả các khách hàng đều không giống nhau: Một mối quan hệ toàn diện đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về hoạt động kinh doanh của nhau. Thời gian và nguồn lực cần thiết để đạt được điều này sẽ chỉ cho phép một số mối quan hệ trở nên toàn diện. Điều này có nghĩa là sẽ có một loạt các mối quan hệ phải phù hợp với mức độ dịch vụ được yêu cầu hoặc mong đợi. Khách hàng xác định dịch vụ khác với nhà cung cấp: Khách hàng thương mại nên có một số tham gia vào việc xác định dịch vụ mà họ yêu cầu; tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khách hàng luôn đúng. Do đó, các nhà cung cấp cần hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng để hướng dẫn thỏa thuận liên quan đến các cấp độ dịch vụ. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng của khách hàng là đơn đặt hàng của họ là 'đơn đặt hàng hoàn hảo' – đơn đặt hàng ban đầu được giao đầy đủ và đúng hạn, không phải đơn đặt hàng đã được sửa đổi vì: không có đủ hàng, phạm vi SKU không có sẵn hoặc Việc giao hàng không thể được thực hiện vào những ngày hoặc thời gian nhất định Ba yếu tố chỉ ra rằng một mối quan hệ thương mại được điều chỉnh bởi cách các bên xem giá trị của các giao dịch. Mặc dù giá cả hoặc chi phí của một mặt hàng và tổng giá trị của các giao dịch tài chính trong một năm là những thước đo hợp lệ, nhưng cần phải có thêm các yếu tố phi tài chính được đo lường. Ví dụ là: loại và tầm quan trọng của sản phẩm và / hoặc dịch vụ đối với người mua hoặc người bán tầm quan trọng chiến lược của nhà cung cấp hoặc khách hàng “chi phí để phục vụ” khách hàng bao gồm lựa chọn thời gian đáp ứng kênh phân phối cần thiết sau cuộc gọi dịch vụ từ khách hàng Phân khúc trong chuỗi cung ứng Thuật ngữ Phân đoạn được sử dụng trong thiết kế chuỗi cung ứng để xác định các nhà cung cấp và khách hàng trong một hoặc nhiều yếu tố tài chính hoặc phi tài chính. Thuật ngữ này cũng được sử dụng để cấu trúc danh mục các mặt hàng đã mua và hàng tồn kho vật liệu, linh kiện và bộ phận dịch vụ. Mục tiêu của Phân khúc là đạt được mức độ dịch vụ khách hàng mong muốn tốt hơn. Để giới thiệu Phân khúc từ góc độ thượng nguồn, các blog trước đó đã thảo luận về thị trường cung ứng. Một thảo luận về các yếu tố của Chiến lược Mua sắm và thảo luận thứ hai về nghiên cứu và phân tích thị trường cung ứng. Các blog này sẽ được tham khảo trong blog tiếp theo của tôi sẽ được xuất bản vào tháng 8 10, sẽ thảo luận về việc phân khúc các nhà cung cấp và danh mục các mặt hàng đã mua.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button